DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN » Tin tức nhà trường

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Thứ tư - 07/11/2018 15:58 | Số lượt xem: 881
Thực hiện kế hoạch số 1309/SGD &ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật về công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học. Căn cứ công văn số 454 / KH- PGD&ĐT ngày 7/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành Phố về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm 2018 Trường TH Thạch Môn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện “Công tác giáo dục an toàn giao thông” năm hoc: 2018-2019, cụ thể như sau: I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Nhằm hạn chế tai nạn giao thông trong nhà trường và ngoài xã hội. - Tăng cường số vốn kiến cơ bản về ATGT trong học sinh - Thực hiện đúng chính sách pháp luật của nhà nước II. THỜI GIAN THỰC HIỆN - Xuyên suốt cả năm học. - Thực hiện cao điểm vào tháng 12/2018. I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦN 1. Mục đích - Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể trong nhà trường về công tác giáo dục ATGT; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trongtrườnghọc. - Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về ATGT trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông trong học sinh. Góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh,đặc biệt là trẻ em. - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền sâu rộng trong cha mẹ học sinh và cộng đồng về các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông. 2. Yêu cầu. - Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường; công tác tuyên truyền, giáo dục phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp, sát đối tượng đạt hiệu quả giáo dục cao; - Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, học sinh phải nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; xe máy điện; không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. - Nhà trường tổ chức cho 100% cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
           1. Nội dung trọng tâm công tác
            1.1. Tập trung tuyên truyền giáo dục, phổ biến sâu, rộng Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; các chủ trương của Đảng, Nhà nước, tỉnh và của Ngành về công tác đảm bảo TTATGT cho học sinh. Nội dung tuyên truyền giáo dục tập trung về việc: Xây dựng nếp sống văn hoá giao thông; phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; học sinh không tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường...;
            1.2. Thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT; về Văn hoá giao thông và quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện.  
            1.3. Triển khai nghiêm túc nội dung học tập chính khoá; Tổng phụ trách phối hợp với GVCN tổ chức thường xuyên và hiệu quả các hoạt động ngoại khoá về ATGT;
            1.4. Xây dựng pano, tờ gấp… để tuyên truyền tới tất cả học sinh nhà trường; cung cấp tài liệu hỗ trợ dạy - học về ATGT cho giáo viên, học sinh.
            1.5. Thành lập Ban kiểm tra công tác giáo dục ATGT của trường; xử lý các cá nhân vi phạm  nội quy ATGT. Đánh giá thi đua các tập thể lớp, cá nhân về công tác giáo dục và thực hiện ATGT.
           2. Hình thức triển khai:
            - Tổ chức lồng ghép giáo dục về ATGT trong các buổi sinh hoạt tập thể (chào cờ, sinh hoạt lớp,...)
            - Đội phát thanh măng non tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và học sinh qua hệ thống truyền thanh của trường vào đầu, cuối buổi học và những thời gian chuyển tiết;  
            - Thực hiện tuyên truyền thông qua pano, apphích, khẩu hiệu, tờ gấp…; các thông điệp truyền thông: Trẻ em phải đội mũ bảo hiển khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; - Đội mũ cho con - trọn tình cha mẹ; - Trẻ em phải được đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy; - Nhớ lời cô dặn: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện
      - Căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động thu hút sự quan tâm của cha mẹ học sinh và học sinh tìm hiểu Luật giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ) tại nhà trường, trong các chủ điểm của chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.
3. Giải pháp thực hiện:
 
3.1. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục học sinh  về tiêu chí Văn hóa giao thông thông qua nhiều hình thức học tập chính khoá và ngoại khoá; nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức ATGT cho học sinh; biên tập và in ấn các tài liệu (tờ gấp, pano, aphich, tranh cổ động...) tuyên truyền về giáo dục ATGT phù hợp với trường THCS.
 - Tổ chức phát động ATGT năm học 2018 - 2019 và ký cam kết không vi phạm luật GT.
  - Tổ chức “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT” năm 2018
 3.2. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; tổ chức cho CMHS và học sinh ký cam kết không vi phạm ATGT; xử lý kỷ luật nghiêm đối với các cá nhân vi phạm ATGT.            
3.3. Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Đội trong việc giữ gìn trật tự ATGT góp phần hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; triển khai các phong trào, cuộc vận động thanh, thiếu nhi tham gia bảo đảm TTATGT.
3.4. Tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khoá: sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đánh giá về công tác giáo dục ATGT trong trường cho học sinh.            
3.5. Đưa nội dung giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các Chi đội. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.
3.6. Mô hình “Vui học luật giao thông dưới cờ”:
- Hoạt động trong các buổi chào cờ đầu tuần.
(Ban ATGT LĐ lựa chọn biên soạn mỗi tuần 1 đến 3 nội dung ngắn về Luật GT )
-Tiến hành tuyên truyền các nội dung biên soạn trong mục tuyên truyền của chương trình chào cờ.
- Tổ chức cho các em trả lời nhanh, xử lý tình huống có nhận quà trong mục sinh hoạt vui chơi của chương trình chào cờ.
- Ghi nhận và lưu kết quả để đánh giá và công nhận hoàn thành chuyên hiệu ATGT của đội viên.
- Nhắc nhở các trường hợp vi phạm ATGT của học sinh theo phương pháp gợi ý, gợi mở, không chỉ đích danh, không phê bình.
3.7. Tổ Sao đỏ ATGT trước cổng trường.
-        Hoạt động định kỳ vào ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Ngoài ra còn có các buổi trực đột xuất khi thấy có dấu hiệu vi phạm giao thông gia tăng.
-        Đội được chia làm 2 tổ, mỗi tổ 4 em.
-        Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ là 2 em (Do tổ trưởng phân công theo thực tế của tuần)
-        Nhiệm vụ:
+ Ghi nhận các trường hợp vi phạm cơ bản về giao thông trước cổng trường.
+  Nhắc nhở kịp thời các trường hợp tụ tập trước cổng trường, qua đường không đúng nơi quy định, qua đường không quan sát, đưa rước mà không đôi mũ bảo hiểm cho con em.
-        Tổ 1 hoạt động vào buổi sáng.
-        Tổ 2 hoạt động vào buổi chiều.
-        Kiểm tra chuyên hiệu ATGT.
 
Trên đây là kế hoạch triển khai công tác giáo dục ATGT, tháng ATGT năm học 2018 - 2019, đề nghị các bộ phận, CBGV  và học sinh thực hiện đúng theo tinh thần kế hoạch này.                        
Nơi nhận:                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- PGD-ĐT(b/c);                                              
- Đội, các tổ CM, GVCN(P/h);                                                         
- Lưu HS                                                                                 
                                                                                                                                                     Nguyễn Thị Nữ
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trường Tiểu học Thạch Môn

Nguồn tin: Trường tiểu học Thạch Môn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 146

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 297

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 165497