DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN » Tin tức nhà trường

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC: 2018 – 2019

Thứ hai - 29/10/2018 08:34 | Số lượt xem: 4476
Căn cứ nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2017-2019, Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kì 2017-2022, Kế hoạch năm học 2018 – 2019 của nhà trường và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Chấp hành Công đoàn trường Tiểu học Thạch Môn thống nhất ban hành kế hoạch hoạt động năm học 2018- 2019 như sau:
I. MỤC TIÊU
              - Vận động CBCC-VC thực hiện tốt mục tiêu năm học của Chi bộ và nhà trường đề ra, huy động các nguồn lực xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng trường giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên; thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn cấp trên và kế hoạch của Công đoàn cơ sở.
- Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
           1.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vân động đội ngũ CBVCNLĐ thực hiện tốt Nghị Quyết đại hội Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho CBGV; ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận xã hội.
           2. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, trường học; vệ sinh an toàn Thực phẩm, đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú tại đơn vị.
            3. Tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào thi đua có chủ đề nhân các ngày lễ lớn như 20/10, 20/11, 8/3…trong đó trọng tâm là phong trào thi đua thao giảng, dự giờ, nghiên cứu khoa học, viết đề tài NCKHSPUD.
           4. Tổ chức, động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh tổ chức các hoạt động  văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong trường học. Mời chuyên gia về tư vấn sức khỏe cho chị em nhân ngày 20/10 (Ngày phụ nữ Việt Nam).
           5.  Kịp thời phát hiện nhân tố mới, tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời và có tác dụng cao.
           6. Tăng cường đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
    - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy học. Tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường công tác kiểm tra; đổi mới toàn diện nhà trường.
    - Huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tốt những thành tích về phổ cập giáo dục, không ngừng nâng cao chất lượng PCGDTH ĐĐT Mức độ 3 nâng cao mặt bằng dân trí, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nâng cao số lượng và chất lượng toàn diện học sinh.
 7. Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường trường, bồi dưỡng GV tham gia thi GVG cấp TP. Tổng kết và tổ chức khen thưởng kịp thời.
III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018 - 2019
        1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đội ngũ:
 - Chủ động nắm tình hình đội ngũ (năng lực, sức khỏe, gia cảnh, điều kiện…) đề xuất với BGH bố trí phân công nhiệm vụ, sắp xếp thời khoá biểu, lịch họp định kỳ; phối hợp tổ chức các hoạt động, tham mưu sử dụng CSVC, sử dụng thư viện, thiết bị dạy học ... một cách hợp lý, khoa học; đảm bảo mọi hoạt động trong nhà trường diễn ra thuận lợi, nhẹ nhàng và hiệu quả.
-  Tăng cường giám sát, chủ động đề xuất giải pháp thực hiện những quy định của pháp luật đối với CBGV, CNV và lao động hợp đồng (BHXH, BHYT, chế độ nghỉ ốm, thai sản, khám sức khỏe cho người LĐ, phấn đấu 100% đv được khám sức khoẻ). Tiếp tục giám sát việc thực hiện 3 công khai theo Thông tư 09/2009/BGDĐT; tham mưu, phối hợp thực hiện tốt Hội nghị CBCC (Theo hướng dẫn, hoàn thành theo kế hoạch của cấp trên .
- Xây dựng và thực hiện  kế hoạch hoạt động của ban thanh tra nhân dân.
- Tiếp tục phát huy truyền thống tấm gương mô phạm của nhà giáo; tổ chức các hình thức công khai, dân chủ, tăng cường đối thoại, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và trong cuộc sống, thấy rõ được nghĩa vụ và quyền lợi lâu dài; lợi ích cá nhân gắn với lợi ích của tập thể đơn vị tạo được mối quan hệ lao động trong đơn vị ngày càng thân thiện gần gũi hơn; môi trường giáo dục ngày càng ổn định.
-  Đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho ĐV:
+ Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế thi đua, khen thưởng của đơn vị: Bám sát yêu cầu  và các tiêu chuẩn của cuộc vận động: “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Chuẩn nghề nghiệp”, “ Chuẩn hiệu trưởng” để nâng cao chất lượng và hiệu quả thi đua, tạo môi trường thuận lợi bồi dưỡng nhân rộng gương điển hình tiên tiến và khuyến khich động viên kịp thời.
+ Tăng cường công tác tham mưu để tổ chức tốt các ngày lễ cả về vật chất và tinh thần. Động viên CB-GV-NV có nhiều thành tích; Chăm lo học sinh và GV có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục vận động đoàn viên góp quỹ tham quan và quản lý tốt quỹ tham quan của công đoàn dưới nhiều hình thức (phấn đấu góp tối thiểu 4.500.000đ/người/năm học).
+ Tổ chức các hoạt động  văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong trong năm học và trong các ngày lễ : Tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền nhân ngày 20/10 (Ngày phụ nữ Việt Nam). Mời chuyên gia về tư vấn sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp cho chị em nhân ngày 20/10 (Ngày phụ nữ Việt Nam) .
+ Tuyên truyền động viên ĐV thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đoàn viên công đoàn tham gia các cuộc vận động từ thiện và xây dựng các quỹ từ thiện.
+ Tiếp tục duy trì và chủ động tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao. Hưởng ứng và tham gia các phong trào do công đoàn ngành phát động, tổ chức; duy trì trường học đạt cơ quan văn hóa. Tổ chức tham quan học tập, nghỉ mát cho ĐV.
+ Tổ chức cho đoàn viên lao động tham gia xây dựng  quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn và nhà trường năm 2017.
 + Xây dựng quỹ "Tình nghĩa" trong đơn vị (300.000/lượt/người) để thăm hỏi
 +Xây dựng nề nếp hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên..
  +Tổ chức hỗ trợ giúp đỡ nhau khi đoàn viên khó khăn, công việc quan trọng của gia đình, đi học để nâng cao trình độ.
             2. Xây dựng nâng cao phẩm chất nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ "Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo" của ngành.
    a. Công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và nhiệm vụ của toàn ngành:
     Tiếp tục tổ chức và phối hợp tổ chức, đồng thời vận động đoàn viên lao động tích cực học tập Nghị quyết của Đảng; chương trình hành động của Bộ GD&ĐT; chương trình hành động của công đoàn giáo dục các cấp; quy chế quy định nội bộ trong đơn vị; đặc biệt tiếp tục thực hiện: "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"; Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Coi trọng công tác giáo dục phẩm chất đạo đức lương tâm nghề nghiệp nhà giáo thông qua các ngày kỷ niệm truyền thống quan trọng như:  Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, Ngày quốc phòng toàn dân 22/12, để ôn lại và giữ gìn những truyền thống tốt đẹp, tôn vinh nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học, truyền thống tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam, QĐNDVN.  
 b. Công tác tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp cho nhà giáo và lao động, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo:
          Phối hợp tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng” Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm,tay nghề”; nâng cao khả năng sử dụng thiết bị điện tử tin học vào công tác quản lý và dạy học cho đoàn viên lao động; tiếp tục duy trì nhiều hình thức bồi dưỡng có hiệu quả của những năm học trước, như: hàng tháng đều có chuyên đề bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng bằng nhiều hình thức theo tổ, theo chuyên đề; sinh hoạt chuyên môn liên trường, thao giảng, dự giờ , thi GV giỏi. Tổ chức cho đoàn viên học tin học thông qua chuyên đề  thao giảng sử dụng giáo án điện tử, máy chiếu Projector; Tiếp tục thực hiện việc đánh giá học sinh theo TT 22 của Bộ GD & ĐT. Tổ chức bồi dưỡng cho đoàn viên dự thi GV giỏi cấp trường, cấp TP đạt giải.
  *Chỉ tiêu:
- 100% CBGVNV thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, quy chế của nhà trường; Thực hiện tốt các cuộc vận động; Không vi phạm đạo đức nhà giáo;
 - 100% các tổ chức từ BGH, tổ chuyên môn, GVCN, kế toán, Tổng phụ trách đội, ... đều xây dựng kế hoạch hoạt động theo hướng chủ động, cụ thể và khả thi; Xây dựng quy chế làm việc trên cơ sở các quy chế hiện hành.
- Có 100% CBQL và GV tham gia viết và gửi bài trên các báo tạp chí, diễn đàn giáo dục,  trong đó có 5 lượt GV được đăng tin bài.
      * Biện pháp: 
 - Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức triển khai học tập các văn bản chỉ đạo vào các buổi sinh hoạt  định kì công đoàn,chuyên môn
- Thường xuyên phối hợp kiểm tra của Ban TTND, UBKTcông đoàn
- Động viên đoàn viên dạy thay giúp cho đồng nghiệp đi học không tính tiền. 
- Phối hợp để tổ chức tốt các ngày lễ, đoàn viên tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 
-  Các tổ công đoàn tích cực dự giờ, chỉ đạo công tác bồi dưỡng CM theo lịch của nhà trường. Quan tâm bồi dưỡng cho GV năng lực còn hạn chế (sử dụng CNTT), cách đánh giá theo TT 22.
- Đưa các nội dung của các chỉ tiêu vào tiêu chí thi đua và có chế độ thưởng kịp thời
            3. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động:
   - Tích cực thực hiện cuộc vận động "Hai không" với 4 bốn nội dung, công đoàn  phối hợp với chuyên môn lồng ghép tổ chức các cuộc vận động lớn: "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh"; "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" để rèn luyện phấn đấu, đồng thời ngăn chặn các tệ nạn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, không vi phạm đạo đức nhà giáo, tích cực học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ về mọi mặt. Việc đánh giá xếp loại công chức viên chức, xếp loại giáo viên gắn với hiệu quả công tác, với chất lượng đào tạo; trách nhiệm và xếp loại cá nhân gắn với kết quả của tập thể cơ quan đơn vị; xây dựng các loại quy chế , tiêu chí thi đua gắn với mục tiêu phấn đấu của đơn vị.
    - Phát động phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước;
Phong trào  thi đua "Dạy tốt - Học tốt" tiếp tục  duy trì và thực hiện có hiệu quả. Công đoàn phối hợp với chuyên môn tiếp tục chỉ đạo phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào phụ nữ “GVT- ĐVN”; phong trào xây dựng "Cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Gia đình văn hóa"; phong trào văn nghệ, thể dục-thể thao của thầy cô giáo và học sinh.
  - Tham gia sưu tầm, tuyển chọn, sáng tác và sử dụng các bài hát, làn điệu dân ca ví dặm Hà Tĩnh các trò chơi dân gian vào các hoạt động giáo dục học sinh; tổ chức các hoạt động tập thể tạo cơ hội, khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi, tìm tòi, khám phá.
BCH công đoàn phối hợp với chuyên môn để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phát huy lao động sáng tạo của đoàn viên, lao động: tổ chức củng cố các chuyên đề dạy học tất cả các môn học để bồi dưỡng tay nghề trong việc ứng dụng CNTT, Thực hiện tốt Mô hình trường học mới VN; Tiếng Việt công nghệ; dạy học theo chuẩn KT- KN; đánh giá theo HS theo TT 22 của Bộ GD& ĐT, thực hiện kế hoạch BDTX; đúc rút sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm mới đồ dùng dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học
    - Cuộc vận động "Xã hội hóa giáo dục". Phối hợp với chuyên môn, tiếp tục thực hiện tốt phong trào xã hội hóa giáo dục nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường theo chuẩn quốc gia, xây dựng trường đạt cơ quan văn hóa; tích cực tham mưu, phối hợp thực hiện với chính quyền địa phương, với các tổ chức đoàn thể xã hội, với Hội khuyến học, Ban ĐDCMHS để tăng trưởng cơ sở vật chất, phát triển  chất lượng giáo dục toàn diện.
- Cuộc vận động hỗ trợ giáo dục vùng khó: 100% đoàn viên, học sinh  tham gia đóng góp hỗ trợ quỹ giáo dục vùng khó. Kịp thời hỗ trợ cho HS nghèo trong dịp đầu năm, tết Nguyên Đán. Kế hoạch đóng góp quỹ GV: tối thiểu 50.000đ/người, HS 10.000/em
*Chỉ tiêu:
  - Duy trì giữ vững danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa; có 100 % gia đình đoàn viên  đạt chuẩn “Gia đình nhà giáo văn hóa”.
- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh Tiêu biểu .
- Trường: Đạt Tập thể Lao động Xuất sắc.
- Công đoàn: Công đoàn vững mạnh XS đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.
- Liên đội TNTP Hồ Chí Minh: Liên đội xuất sắc cấp Tỉnh – tỉnh đoàn tặng Bằng khen.
- Lao động Tiên tiến: 16 đ/c
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 5 đ/c.
- UBND Thành phố tặng giấy khen: 3 đ/c;  GVGTP: 5 đ/c
 * Biện pháp:
- Quán triệt các Nghị quyết các cấp về GD, các văn bản chỉ thị  của ngành về thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch nhiệm vụ , nội quy đơn vị.
- Mỗi đoàn viên tự đăng ký các chỉ tiêu thi đua ,đăng kí đề tài SKKN , đồ dùng.
- Phối hợp với chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra đánh giá, sơ kết tổng kết các phong trào thi đua tuyên dương khen thưởng kịp thời
 - Phát huy vai trò của mỗi đoàn viên trong các nhiệm vụ được phân công, đặc biệt nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới PPDH, Tiếp cận và thực hiện tốt mô hình dạy học mới VN, CGD TV lớp 1, PP Bàn tay nặn bột, PPGD Mỹ thật theo Đan Mạch....
- Phối hợp với chuyên môn chú trọng chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn.
- Chỉ đạo làm tốt công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc bồn hoa cây cảnh,xây dựng cảnh quan trường lớp...
- Phát động phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước;
          4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
     a. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:
 - Tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của BCH, quy chế BTTND, quy chế phối hợp với nhà trường, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.
 - Tổ chức kết nghĩa với công đoàn cơ sở trường bạn để trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau về ph­ương thức hoạt động công đoàn về kinh nghiệm chuyên môn...
- Các tổ công đoàn thực hiện nghiêm túc quy định sinh hoạt, chỉ đạo các hoạt động của tổ có chất lượng.
     b.Tham gia xây dựng  Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh:
 - Tham gia xây dựng và phát triển Đảng, xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh; tiếp tục thực hiện chỉ thị 34/CT-TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển Đảng trong đơn vị ; chăm lo tuyên truyền giáo dục, giúp đỡ ĐV ưu tú giới thiệu cho đảng bồi dưỡng xét kết nạp.
  -  Tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ, Quy định nội bộ của đơn vị và các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích nghĩa vụ của ĐVLĐ.
  - Tuyên truyền vận động ĐV- LĐ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, nghiêm túc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật của nhà nước.  Cùng với các tổ chức trong nhà trường xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
- Ban thanh tra nhân dân xây dựng quy chế hoạt động, chương trình làm việc cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. BKT xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra; thực hiện kiểm tra đúng quy định.
       5. Công tác nữ công và phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”
- Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; Tiếp tục phát động phong trào thi đua” Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2015- 2020 gắn với phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Chỉ đạo các hoạt động chào mừng ngày thành lập hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, Quốc tế phụ nữ 8/3  tổ chức kỷ niệm ôn lại truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam,  bằng cách tổ chức nhiều hình thức hoạt động như: phụ nữ tài năng, hái hoa dân chủ, giải bóng chuyền nữ....
 - Tăng cường tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội; tổ chức các chuyên đề về giới trong chị em nữ công .
- Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành đẩy nhanh triển khai và hoàn thành các mục tiêu bình đẳng giới, chương trình hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và Tiểu đề án 2 về “ Tiếp tục giáo dục phẩm chất , đạo đức Phụ nữ Việt  Nam thời kì  đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học.
- Động viên toàn thể đoàn viên lao động hưởng ứng tích cực, đóng góp ủng hộ các loại quỹ đầy đủ.Tham gia hiến máu nhân đạo khi có kế hoạch của cấp trên. Mỗi đoàn viên,  hiến máu 1 lần/ người. 100%  đoàn viên lao động  tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện
* Chỉ tiêu:
- 80% chị em nữ  đạt danh hiệu LĐTT.
- 80 % đoàn viên lao động nữ đạt danh hiệu ‘GVN - ĐVN” trong đó có 30- 35 % đạt xuất sắc.
- 100% chị em nữ  đạt và vượt các chỉ tiêu đăng ký đầu năm.
- Có ít nhất 8/13 chị đạt GVCNG cấp trường, 4 chị  đạt GVCNG cấp TP,  2 chị đạt CSTĐ cấp CS.
- Phấn đấu không có chị em vi phạm KHHGĐ ( sinh con thứ 3 trở lên).
          *Biện pháp: Chỉ đạo tổ trưởng nữ công xây dựng kế hoạch theo quý, phát động phong trào thi đua, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt, tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời.
  Xây dựng các chuyên đề sinh hoạt nữ công hàng tháng: Về dân số KHHGĐ; Về chăm sóc sức khỏe nữ giới; Về an toàn thực phẩm; Về chăm sóc sức khỏe gia đình; Nuôi con khỏe, dạy con ngoan; Thực hành tiết kiệm; Chống bạo lực gia đình; Tăng cường tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội.Tham mưu tốt cho BCH trong việc tổ chức các hoạt động của nữ công.
         6. ng tác kiểm tra:
- Hoạt động kiểm tra công đoàn đổi mới hữu hiệu, tăng cường kiểm tra đột xuất kết hợp với kiểm tra định kỳ. Qua mỗi đợt kiểm tra đôn đốc khắc phục sửa chữa những mặt hạn chế, thực sự gắn hoạt động kiểm tra vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Nhà trường, BCH Công đoàn.
- Ban hành Quy chế hoạt động và Chương trình công tác của ủy ban kiểm tra.
- Phối hợp với nhà trường tăng cường hiệu quả công tác của BTTND.
-Triển khai thực hiện đúng các quy định, những nội dung hoạt động cơ bản đảm bảo đúng Điều lệ, Luật Công đoàn và quy định về tài chính. Những đề xuất kiến nghị của ĐV được trao đổi,tổng hợp và gửi đến các tổ chức có chức năng.
-Tăng cương công tác dân chủ trường học, thực hiện tốt 3 công khai đảm bảo tính minh bạch trong đơn vị.
               7. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn
- Chủ động tham mưu, đề xuất với BGH để tổ chức cho đoàn viên và lao động được tham gia các hoạt động giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức quản lý, dạy học, hoạt động công đoàn và sinh hoạt tập thể với các đơn vị bạn, trong ngành và khu vực một cách thiết thực, hiệu quả, vận động đoàn viên xây dựng và quản lý tốt quỹ thăm quan ... để thực sự chủ động trong hoạt động này.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo, thu, chi, quản lý đúng quy định, có hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo ban tài chính công đoàn tham gia xây dựng đổi mới công tác quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ đảm bảo đúng.
- Xây dựng kế hoạch góp quỹ công đoàn bằng nhiều hình thức: Trồng rau,lao động công đoàn…
- Tham mưu với nhà trường, địa phương hỗ trợ chi cho các hoạt động phong trào, thi đua khen thưởng, bồi dưỡng Gv, tập huấn cán bộ công đoàn.
- Hàng tháng tổ chức thu nộp đoàn phí đầy đủ kịp thời; hồ sơ theo dõi kinh phí công đoàn đầy đủ; hàng tháng chứng từ thu chi hợp lý, hợp pháp; có đủ hồ sơ theo dõi các loại quỹ do công đoàn quản lý (quỹ tình nghĩa, tham quan, khuyến học),quỹ thăm hỏi . Hàng tháng chuyển đủ 2% kinh phí công đoàn qua kho bạc theo quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
        Chỉ tiêu:
 - Xây dựng đủ các loại quy chế.
- Tham gia đối thoại dân chủ giữa Hiệu trưởng với đoàn viên lao động (1 lần/ học kỳ).
- 100% đoàn viên được làm thẻ; kết nạp đoàn viên công đoàn.
- BTTND thông báo kết quả kiểm tra giám sát 3 tháng một lần trước toàn thể hội đồng sư phạm.
- Hàng tháng quyết toán tài chính kịp thời.
- Sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn 1 lần/ tháng ( công đoàn đầu tháng , tổ công đoàn cuối tháng).
 - BKTCĐ thực hiện kiểm tra thực hiện điều lệ, thực hiện các chỉ thị Nghị quyết, việc triển khai các phong trào thi đua và các cuộc vận động ; công tác quản lý tài chính, tài sản; việc thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo 2 lần/ nội dung.
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 
- Xây dựng bộ máy Công đoàn có năng lực, có phẩm chất, có hiểu biết, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận và quản lý(Đặc biệt là có lòng nhiệt tình, biết hy sinh vì tập thể).
- Công đoàn, chính quyền, Đoàn Đội luôn là một khối thống nhất cùng thực hiện tốt mục tiêu.
- Tập thể đoàn kết nhiệt tình, ý thức trách nhiệm, BCH có kế hoạch cụ thể sát thực, đa dạng, phong phú thu hút đ­ược sự ủng hộ nhiệt tình của đoàn viên.
- Phát huy vai trò trong tập thể, thực hiện tốt quy định, quy chế cơ quan. Th­ường xuyên quan tâm đến việc đổi mới phư­ơng pháp giảng dạy, lắng nghe ý kiến của GV, phụ huynh và học sinh để kịp thời tháo gỡ những v­ướng mắc.
- Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nòng cốt, điển hình tiên tiến. Coi trọng công tác thi đua khen thư­ởng, khi thực hiện phải công bằng dân chủ.
- Tranh thủ sự ủng hộ của Ban giám hiệu, chuyên môn và các đoàn thể trong và ngoài nhà trư­ờng.
V. DANH HIỆU THI ĐUA:
        1. Tập thể đạt: Công đoàn Vững mạnh xuất sắc, đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.
       2. Cá nhân:  1 đ/c  đề nghị Liên đoàn LĐLĐ Tỉnh  tặng bằng khen.
 
VI. DỰ KIẾN LICH HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG
   
Thời gian (Tháng) Nội dung
 
 
 
 
     8/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
- Xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019
- Phối hợp với BGH tổ chức tốt ngày khai giảng
- Chuẩn bị CSVC trang thiết bị dạy học cho GV chuẩn bị năm học mới tháng 9/2018
- Phối hợp với tổ chuyên môn tổ chức cho CBGV học chính trị và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.
- Cùng với nhà trường chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất chuẩn bị vào học.
- Phối hợp với chuyên môn tổ chức các chuyên đề: Tỏ chức HĐGDNGLL, Đánh giá HS theo TT22 của BGD ĐT, Công tác chủ nhiệm lớp; dạy học buổi 2, ra đề thi định kì,…
 
 
 
 
 
         9/2018
 
- Tổ chức khai giảng năm học mới.
- Tham mưu với Địa phương chuẩn bị tốt Hội nghị giáo dục xã.
- Tổ chức thi đua và thực hiện tốt các cuộc vận động
- Phối hợp với CM chuẩn bị tổ chức hội nghị CBCCVC năm học.
- Các tổ đăng ký thi đua năm học 2018 – 2019
- Họp BCHCĐ triển khai kế hoạch HĐ CĐ năm học 2018-2019
- Phát động phong trào quyên góp quỹ giáo dục vùng khó hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn sách vở, đồ dùng học tập.
- BTTND tiến hành kiểm tra nề nếp đầu năm, bán trú.
- Lao động xây dựng vườn rau công đoàn.
- Tham mưu nhà trường quà cho ĐV nhân ngày 2/9 và khai giảng.
- Làm tốt công tác dạy thay, hiếu hỉ.
 
 
 
 
 
          10/2018
 
 
- Tổ chức trung thu cho hs, con GV trong đơn vị.
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam 20/10.  Họp BCHCĐ chuẩn bị tổ chức kỉ niệm ngày 20/10.
- Động viên nộp quỹ “Vì người nghèo”.
- Tham mưu tổ chức tọa đàm 20/10, Mời chuyên gia về tư vấn chăm sóc bảo vệ hạnh phúc gia đình cho chị em.
- Xây dựng phong trào VN, TDTT trong nhà trường (cuối buổi chiều hàng ngày tập cầu long, tập eroobic,..
- BTTND tiến hành kiểm tra giám sát các mảng
- Kỉ niệm nhân ngày 20/10 và sơ kết phong trào thi đua GVN- ĐVN (nộp báo cáo nữ công)
- Xây dựng văn hóa văn minh công sở: Đồng phục thứ 2; 4 hằng tuần
- Làm tốt công tác dạy thay, hiếu hỉ.
 
 
 
 
 
 
       11/2018
 
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáoViệt Nam 20/11. Kết hợp với nhà trường tham mưu địa phương tổ chức kỉ niệm ngày 20/11 ý nghĩa, đảm bảo quyền lợi cho đv.
- Phát động phong trào TDTT trong nhà trường. Đăng ký các mảng tham gia hội thao của Công đoàn ngành phát động.
- Tổ chức tốt ngày 20/11.
- BTTND  kiểm tra các mảng.
- Làm tốt công tác dạy thay, thăm hỏi.
 
 
 
       12/2018
 
- Trao quà cho cựu chiến binh, các dượng là bộ đội nhân ngày 22/12
- Kết hợp chuyên môn tổ chức HS đi dã ngoại
- Tiếp tục động viên đv hoàn thành một số loại quỹ .
- Quyết toán thu chi quỹ CĐ.
- Họp BCH chuẩn bị cho sơ kết kỳ I
 
 
 
      1+2/2019
 
- Tổ chức sơ kết hoạt động CĐ học kì I và đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động.
- Sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I năm học 2018 - 2019
- Lập dự tóan thu - chi tài chính công đoàn năm 2018
- Tham mưu nhà trường, địa phương chuẩn bị quà tết cho CBGV.
- Tổ chức tất niên cho đoàn viên
- Lên lịch trực tết, tổ chức chúc tết gia đình CBGV
 
- Kết hợp chuyên môn đảm bảo nề nếp dạy và học trước và sau tết
 
 
 
       3/2019
 
- Họp CĐ sơ kết tháng 2/2019 và triển khai kế hoạch tháng 3/2019
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt kỷ niệm ngày 8/3.
- BCH họp bàn về chuẩn bị kỷ niệm 8/3 
- Kết hợp nhà trường tổ chức dã ngoại cho hs và đv.
- Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBGV.
 
      4/2019
 
 
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt tăng chất lượng hs chuẩn bị tốt cho công tác bàn giao chất lượng hs.
- Xây dựng kế hoạch tham quan du lịch vào dịp đầu hè.
 BTTND kiểm tra các mảng.
- Làm tốt công tác dạy thay, hiếu hỉ.
 
 
 
 
        5/2019
 
 
- Tổng kết CĐ năm học 2018 - 2019 theo kế hoạch.
- Phối hợp với chuyên môn tự kiểm tra các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của trường.
- Tham mưu với Địa phương , hội khuyến học chuẩn bị phát thưởng cho GV, HS.
 - Họp BCHCĐ chuẩn bị cho công tác cuối năm
- Đánh giá xếp loại thi đua năm học.
 
 
        6/2019
 
- Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) cho con GV trong đơn vị.
-  ĐVCĐ tham gia trực hè.
-  Quyết toán công đoàn 6 tháng đầu năm
 - Tổ chức tham quan du lịch.
 
 
      7/2019
 
 
- Thăm hỏi gia đình chính sách (27/7)
- Phối hợp với nhà trường, CM xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020
- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen th­ưởng cho Hội khuyến học địa phương năm học 2018-2019
 
Trên đây là kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019 của công đoàn TH Thạch Môn. Đề nghị các tổ công đoàn đôn đốc đoàn viên nghiêm túc thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ được giao, xây dựng Công đoàn đạt CĐCS vững mạnh xuất sắc./.
 
 
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                        TM. BCH CÔNG ĐOÀN
  - BCH CĐ                                                                                                                                                                CHỦ TỊCH
  - Các tổ CĐ 
  - Lưu HSCĐ 
 
 
                                                                                                                                                                         Nguyễn Thị Minh Hòa
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                                                  
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trường Tiểu học Thạch Môn

Nguồn tin: Trường tiểu học Thạch Môn

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 145

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 296

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 165496