DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN » Tin tức nhà trường

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ hai - 29/10/2018 08:02 | Số lượt xem: 235
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 – 2019 PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Đặc điểm của địa phương: Thạch Môn là một xã ngoại thành của TP Hà Tĩnh, cách trung tâm Thành phố 5km về phía Đông Bắc, có đường giao thông liên xã Đồng Môn đi qua. Tổng diện tích đất tự nhiên 552,89 ha. Dân số: 835 hộ, với 3.015 khẩu; được phân bố thành 4 khu dân cư xóm liền kề nhau. Đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào nghề nông. Phong trào Giáo dục của xã nhà từng bước được đi lên.
1.1.  Mặt mạnh:
- Là địa phương đang từng bước củng cố vững chắc 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nên được sự quan tâm đầu tư của thành phố.
- Đội ngũ cán bộ địa phương luôn quan tâm đầu tư, chăm lo cho giáo dục.
- Địa phương, Hội cha mẹ học sinh sinh luôn ñng hé c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc của nhà trường.
- Đời sống của phụ huynh ngày càng đi lên.
1.2. Mặt yếu :
- Đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào nghề nông nên nhiều phụ huynh kinh tế còn có nhiều khó khăn.
- Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con; việc học của HS đang phó mặc cho nhà trường, cho GV.
- Địa bàn dân cư hẹp, dân số ít, số học sinh ít phần nào có những khó khăn trong một số hoạt động của trường.
- Kinh phí của địa phương còn hạn hẹp nên chưa đáp ứng được việc xây dựng cơ sở vật chất cho trường.
2. Thực trạng của nhà trường:
2.1. Học sinh.
Số lớp, tổng số học sinh   266 em
K 1 : 2 líp     73 em           N÷  32 em
K2 :  2 lớp     53 em           Nữ : 22 em
K3 :  1 líp     31 em           N÷ : 16 em
K4 :  2 líp     60 em           N÷ : 27 em
K5 :  2  líp    49 em           N÷ : 26 em
Số HS 2 buổi/ ngày ( 9 buổi/ tuần : 100%)
Sè HS b¸n tró : 102 em ( 40 %).
Sè HS nghèo (5 )  cận nghèo (4) ,con mồ côi : 1 em
2.2. Cán bộ giáo viên, nhân viên:  15( biên chế); 6 (hợp đồng)
Ban giám hiệu:            1
Hành chính:                 1
Giáo viên văn hóa: 9 ; Giáo viên chuyên biệtt:  2

TPT Đội: 1
 GV tin học : 1 hợp đồng
GV thể dục : 1 hợp đồng
 Nhân viên thư viện  - TB : 1 ( hợp đồng )
Tỉ lệ GV/ lớp : §Çu n¨m : 1.39
Nhân viên phục vụ : 3 ( 2 bán trú;  1 b¶ovÖ ).
Về trình độ chuyên môn
 Đại học:      14 đồng chí; 
 Cao đẳng:    1 đồng chí ( Hạnh).
 TTrung cấp chính trị: 1 đòng chí
2.3. Cơ sỏ vật chất:
- Phòng họcc: 9 phòngg ( 9 phòng nhà cao tầng).
- Phòng học chức năng: Đầy đủ
* Đánh giá chung:
 Thuận lợi:
- GV tâm huyết, nhiệt tình, say mê, tận tụy vì công việc.
- HS ngoan, lễ phép.
 Khó khăn:
-  Địa bàn dân cư ­ nhỏ,hôccj sinh quá ít (sỉ số hoc sinh/ lớp bình quân 27 em)nên một số hoạt động rất khó khăn.
-  Tỉ lệ GV chưa đảm bảo, thiếu nhân viên y tế, TV-TB.
3. Thành tích của nhà trường trong năm học qua và những năm gần đây.
3.1. Một số hoạt động nổi bật:
 - Trong những năm gần đây, chất lượng học sinh từng bước được đi lên; tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ học sinh lên lớp và lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; trường giữ vững trường Chuẩn quốc gia sau 5 năm. Năm học 2017-2018, trường đạt tập thể Lao động xuất sắc.
- Tổ chức cho HS được nhiều  hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động ngoài giờ lên lớp: tổ chức Tết Trung thu,   hội chợ tuổi thơ, tổ chức Tết bánh chưng xanh, thi văn nghệ, kê chuyện, vẽ tranh, làm thơ... về các chủ đề nhân các ngày lễ 20-10; 20-11; 22-12, Trường đã tổ chức được nhiều hoạt động tham quan dã ngoại, HĐNGLL cho học sinh có quy mô và mang ý nghĩa giáo dục cao.        
- Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nên cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang;  môi trường luôn xanh- sạch - đẹp – thân thiện.
3.2. Một số tồn tại hạn chế:
3.2.1. Tồn tại, hạn chế:
* Về công tác quản lý, chỉ đạo:
- Công tác quản lý ở một số  mảng chưa khoa học, thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra. Việc giám sát kiểm tra một số hoạt động chưa thật kịp thời.
        - Công tác ứng dụng CNTT trong chuyên môn, quản lý, điều hành được tăng cường nhưng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; hoạt động tham gia diễn đàn ”Trường học kết nối”  và ứng dụng một số phần mềm còn hạn chế.
* Về hoạt động chuyên môn:
- Chưa đẩy mạnh được các phong trào bề nổi, phong trào thể dục thể thao.
- Chất lượng dạy học buổi 2 một số tiết GV còn nặng về lý thuyết thiếu hoặc ít tổ chức được những hoạt động bổ ích cho HS.
- Tổ chức các HĐGDNGLL tính hợp tác nhóm trong hội đồng chưa cao nên hiệu quả các tiết học HĐGDNGLL, GDKNS còn nhiều hạn chế.
         -  Trong quá trình áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”, Triển khai dạy Mỹ thuật theo phương pháp mới  giáo viên vẫn còn gặp phải những khó khăn, lúng túng.
          * Về cơ sở vật chất:
Trường chưa đủ các trang thiết bị hiện đại.
3.2.2 . Nguyên nhân
- Chất lượng đội ngũ còn nhiều hạn chế khó bố trí chuyên môn, công tác  kiêm nhiệm của GV nhiều nên một số GV gặp khó khăn công tác chuyên môn.
- Việc đổi mới phương pháp của một số GV còn thụ động, thiếu sáng tạo, thiếu nhiệt huyết trong giảng dạy.
        - BGH còn thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý.
3.2.3. Hướng khắc phục:
-Tiếp tục tự học tự bồi dưỡng trong công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.
- Chủ động mạnh dạn, sáng tạo hơn trong xây dựng kế hoạch.
-Tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao ý thức trách nhiệm và nhiệt huyết của mỗi GV.
-Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn và các hoạt động hỗ trợ dạy học trong nhà trường.
4. Những cơ hội và thách thức:
          4.1. Cơ hội:
       - Nghị quyết 29/ NQ- TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa VI về “ Đổi mới căn bản toàn diện GD- ĐT đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của toàn xã hội về phát triển Giáo dục. TP Hà Tĩnh đang tập trung phấn đấu xây dựng thành Đô thị loại II vào năm 2018.
 - Là địa phương đang từng bước cũng cố vững chắc các tiêu chí nông thôn mới, ra sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu  nên được sự quan tâm đầu tư của thành phố.
 - Có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh. Nhu cầu giáo dục chất lượng cao là rất lớn và ngày càng tăng.   
          4.2. Thách thức:
        - Đứng trước đề án sáp nhập xã, nhiều GV thiếu yên tâm trong công tác.
 - Chất lượng của trường phải được từng bước đi lên để theo kịp với trường bạn. Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và toàn xã hội.
- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của CBQL, GV, NV phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
 
                                                                                                                        PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018-2019
 

 1. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG, NHIỆM VỤ CHUNG
Năm học 2018-2019, trường TH Thạch Môn tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 19/CT/Th.U ngày 27/01/2014 của Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết 02-NQ/Th.U ngày 29/8/2016 của BCH Đảng bộ thành phố về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018 và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững”.
Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các trường tiểu học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện của địa phương, đơn vị.
  Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1.
Tiếp tục đổi mới công tác quản lí trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của GV, cán bộ quản lí.
Thực hiện dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng Chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến trong nước và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học Ngoại ngữ, Tin học, chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 và xây dựng xã phường văn minh, đơn vị văn hóa.
Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học; chủ động và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.
Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm học vừa qua, năm học 2018 – 2019 Trường Tiểu học Thạch Môn đề ra một số chỉ tiêu lớn và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:
B. NHỮNG CHỈ TIÊU LỚN
   1. Danh hiệu tập thể
- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh Tiêu biểu .
- Trường: Đạt Tập thể Lao động Xuất sắc.
- Công đoàn: Công đoàn vững mạnh XS đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.
- Liên đội TNTP Hồ Chí Minh: Liên đội xuất sắc cấp Tỉnh – tỉnh đoàn tặng Bằng khen.
 2. Danh hiệu cá nhân:
- Lao động Tiên tiến: 15 đ/c
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 2 đ/c.
- UBND Thành phố tặng giấy khen: 5 đ/c;  GVGTP: 4 đ/c
3. Chất lượng giáo dục:
- Môn học và HĐGD: Hoàn thành: 100%; Chưa Hoàn thành: 0 %.
- Năng lực: Đạt: 100%; Chưa đạt: 0%.
         - Phẩm chất: Đạt: 100%; Chưa đạt: 0%.
- Từ lớp 1- 4: Lên lớp: 100%.             - Lớp 5 HTCTTH: 100%.
* Chất lượng các cuộc thi:
Các cuộc thi do ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức đều có học sinh tham gia các cuộc thi và đạt giải.
C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
I. Thực hiện chương trình giáo dục:
1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục:
a. Chỉ tiêu:
- 100% CBGV thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học.
- 100% GV thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.
- 100% số HS được học 2 buổi/ngày.
b. Giải pháp:
- Trên cơ sở chương trình GD phổ thông của Bộ GD-ĐT, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với thực tế theo hướng phát triển năng lực HS. Tổ chức dạy học 9 buổi/tuần và không quá 7 tiết/ngày; Khối 1-5: 32 tiết/tuần. Thực hiện dạy Tiếng Anh từ K3-K5, mỗi tuần 4 tiết; dạy Tiếng Anh làm quen lớp 2 , 2 tiết/ tuần; và dạy Tin học K3,4,5, mỗi tuần 2 tiết.
- Kiện toàn và xây dựng kế hoạch của các tổ chức trong nhà trường, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân theo đúng năng lực phù hợp với điều kiện và sức khỏe, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.
- BGH chỉ đạo và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành một cách hợp lí. Vận dụng các thành tố tích cực của các mô hình giáo dục tiên tiến, các phương pháp dạy học tích cực một cách linh hoạt vào hoạt động ngoại khóa. Tổ chức chuyên đề cho giáo viên theo chỉ đạo của Bộ GDĐT về việc tinh giản, lược bớt những nội dung trùng lặp, không phù hợp đối với học sinh tiểu học; không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả,... nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh; các tổ chuyên môn tổ chức rà soát lại chương trình dạy học, thảo luận, bàn bạc và thống nhất phương pháp dạy học, thống nhất, lựa chọn các thành tố tích cực của Mô hình Trường học mới để ứng dụng linh hoạt vào hoạt động ngoại khóa.
- Tổ chức tốt tuần sinh hoạt tập thể đầu năm: học tập nội quy, quy định đối với HS, học tập Luật Giao thông đường bộ, thực hiện các quy định về cổng trường văn hóa. Xây dựng nề nếp kỷ cương trong HS; tăng cường GD lễ giáo, ứng xử văn hóa. Thực hiện tốt An ninh trật tự trường học.
      - Tập trung quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; tăng cường giáo dục đạo đức, GD kĩ năng sống; đổi mới ph­ương pháp dạy học. Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá; tăng cường giáo dục tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự bồi dưỡng, kỹ năng thực hành, làm việc; coi trọng dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh; chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, vǎn hoá - thể thao, hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với lứa tuổi và mục đích giáo dục. Đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả của mô hình dạy học 2 buổi/ngày gắn với việc nâng cao chất lượng.
  2. Tiếp tục đổi mới đánh giá học sinh tiểu học:
a. Chỉ tiêu:
 -100% GV thực hiện tốt việc đánh giá HS theo TT22.
-100% GV sử dụng phần mềm SMAS 3.0 để vào điểm, nhận xét cho HS.
- 100 % GV đánh giá đúng thực chất, không có HS ngồi nhầm lớp.
b. Giải pháp:
- Tổ chức tập huấn lại cho GV về việc đánh giá HS theo TT 22
- Triển khai chuyên đề sử dụng phần mềm trong đánh giá HS
- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.
3. Nâng cao chất lượng lớp 1, 2;
a. Chỉ tiêu:
-100% số HS lớp 1, 2 hoàn thành các môn học và HĐGD
-100% cố HS lớp 1,2 đạt các yêu cầu về năng lực, phẩm chất.
b. Giải pháp:
Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lớp 2 theo tinh thần Công văn 1087/SGDĐT-GDPT ngày 19/7/2018 của Sở GDĐT. Phát động phong trào một cách thiết thực, nhẹ nhàng, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò của giáo viên trong rèn luyện chữ viết cho học sinh.
       -  Tập trung bồi dưỡng đội ngũ dạy lớp 2, lựa chọn 1 GVG làm nòng cốt dạy lớp 2 . Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, hỗ trợ tư vấn cho GV.
- Tiếp tục tổ chức dạy học Tiếng Việt lớp 1 CGD một cách linh hoạt, phù hợp và hiệu quả; không áp đặt một cách máy móc; Tuyên truyền trong CBGVNV, HS, phụ huynh, chính quyền địa phương về Chương trình Tiếng Việt 1 CGD. Tạo mọi điều kiện cho GV lớp 1 tự bồi dưỡng về dạy TVCGD; Tổ chức GV toàn trường học tập để nắm tổng quan chương trình, nội dung phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.
- Hàng tháng, hàng kỳ BGH tổ chức khảo sát đánh giá chất lượng HS lớp 1,2 để có giapr pháp kịp thời.
3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh, Tin học:
a. Chỉ tiêu:
        - Chất lượng Tin học: Hoàn thành tốt: 65%; Hoàn thành: 35%; Chưa hoàn thành: 0%
- Chất lượng Ngoại ngữ: Hoàn thành tốt: 60%; Hoàn thành: 40%; Chưa hoàn thành: 0%
- Học sinh giỏi Tin học trẻ không chuyên cấp thành phố: 2em; cấp tỉnh: 0 em
b. Giải  pháp:
Đầu năm học, nhà trường tổ chức rà soát lại cơ sở vật chất, điều kiện dạy học, đội ngũ và tham mưu với chính quyền, Phòng GD-ĐT bổ sung cơ sở vật chất, đội ngũ đủ để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Mua mới và sửa chữa bàn ghế, bảng lớp, tủ đựng thiết bị. Mua bổ sung sách, tài liệu, thiết bị phục vụ dạy học.
Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên thực hiện nội dung dạy học buổi 2 theo hướng tổ chức các hoạt động vui chơi, các hoạt động trải nghiệm lồng ghép các nội dung giáo dục nhằm ôn luyện các kiến thức, giáo dục kĩ năng sống và hình thành các năng lực, phẩm chất cho học sinh. Tránh tình trạng học kiến thức nặng nề, ôm đồm, gây căng thẳng, áp lực cho học sinh; Không giao bài tập về nhà cho học sinh. Giáo viên chọn lựa phương pháp, hình thức tổ chức linh hoạt, phù hợp với nội dung giáo dục như trò chơi, đố vui, học nhóm,… tạo hứng thú cho học sinh học tập. Chú trọng vận dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới vào các hoạt động giáo dục của buổi 2.
Tiếp tục chỉ đạo, triển khai tốt việc dạy và học Tiếng Anh, Tin học để chuẩn bị tốt cho việc triển khai các môn học này với tư cách là môn học bắt buộc trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Bố trí các lớp 3,4,5 mỗi tuần 4 tiết Tiếng Anh, 2 tiết Tin học; sắp xếp thời khóa biểu hợp lí, giáo viên có năng lực chuyên môn phù hợp với khối lớp giảng dạy.
Mua sắm các thiết bị dạy học trong phòng Tiếng Anh.( ti vi, đài, …)
Tăng cường các hoạt động học tập ngoài lớp học: tổ chức câu lạc bộ nói tiếng Anh; giao lưu với các bạn khác lớp, khác trường; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động viết vẽ để giới thiệu về bản thân, gia đình, nhà trường, v.v... bằng Tiếng Anh .
Rà soát sửa chữa máy tính ở phòng máy để đảm bảo 2 HS/ máy.
Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo;
4. Công tác giáo dục thể chất, y tế và bán trú.
a. Chỉ tiêu:
- Công tác giáo dục thể chất, y tế học đường xếp loại tốt.
- 100% HS được khám sức khỏe, uống thuốc tẩy giun định kì.
b. Giải pháp:
- Công tác tác giáo dục thể chất:
+ Thực hiện nghiêm túc các tiết dạy thể dục, hoạt động tự chọn về GDTC.
+ Kịp thời phát hiện và bồi dưỡng HS có năng khiếu về TDTT, tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các lớp, các trường về bóng bàn, bóng đá, bóng rổ, cầu lông,…
+ Bổ sung một số trang thiết bị, dụng cụ luyện tập thể thao như bóng rổ, bóng bàn, cờ vua, bóng chuyền hơi, …

 • Công tác y tế:
+ Mua bổ sung đầy đủ trang thiết bị y tế và các loại thuốc sử dụng thiết thực cho công tác y tế của trường.
+ Tập trung làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBGV và HS;
+ Phối hợp Trung tâm y tế xã, thành phố khám định kì, uống thuốc tẩy giun đầy đủ;
+ Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn HS rửa tay đúng quy trình; tổ chức phun thuốc muỗi, khử trùng
+ Tư vấn và thực hiện đầy đủ hồ sơ bảo hiểm.

 • Công tác bán trú:
+ Ổn định tổ chức đội ngũ nhân viên đảm bảo theo quy định; động viên nhân viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao kĩ năng phục vụ, tổ chức hướng dẫn GV trực bán trú; 100% nhân viên bán trú được khám sức khỏe định kỳ đầy đủ. Tham mưu về chế độ hỗ trợ một phần bảo hiểm cho nhân viên hợp đồng.
+ Mua sắm bổ sung thêm các thiết bị phục vụ bán trú.
+ Chăm lo đến chất lượng bữa ăn, giấc ngủ của HS. Giúp đỡ, hỗ trợ một số HS có hoàn cảnh khó khăn được sinh hoạt bán trú.
+ Về công tác an toàn, VSATTP: Hợp đồng các cơ sở cung cấp thực phẩm, rau quả có chứng nhận của cơ quan chức năng. Tiếp tục trồng rau sạch ở vườn trường và ở mô hình vườn rau của em, làm giá đỗ, chè đậu, sữa chua để cung cấp cho bữa ăn bán trú.
+ Công tác tổ chức giám sát: Đại diện BGH, đại diện tổ văn phòng, đại diện GVCN, cán bộ y tế, ban thanh tra trường học phối kết hợp cùng đại diện Thường trực cha mẹ HS thực hiện công tác kiểm tra giám sát về chế độ ăn và VSATTP bán trú.
5. Nâng cao chất lượng hoạt động Thư viện- Thiết bị  trường học:
5.1.  Hoạt động Thư viện
 Chỉ tiêu:
  - Trường đạt Thư viện Tiên tiến
  - 100% HS ( k2- k5) có thẻ bạn đọc
  - 100 % GV và HS có sổ nhật ký đọc sách.
  - Tổ chức ít nhất 2/ năm lần kể chuyện theo sách.
  Giải pháp:
 - Rà soát các tiêu chuẩn Thư viện Tiên Tiến để có kế hoạch bổ sung.
 - Trước mắt hợp đồng nhân viên thư viện để quản lý hoạt động thư viện.
 -  Bổ sung hệ thống pa nô áp phích ở khu đọc sách ngoài trời.
 - Thực hiện tốt công tác phục vụ bạn đọc một cách có hiệu quả, phát thẻ thư viện vào đầu năm học để các em có thể mượn sách tham khảo một cách tốt và nhanh nhất.
- Kết hợp với tổng phụ trách đội cho học sinh đọc và nghe đọc sách - truyện dưới cờ các ngày thứ 2 hàng tuần.
- Tuyên truyền giới thiệu sách theo tháng cho các em học sinh, làm lịch đọc sách vào mỗi ngày trong tuần nhằm đảm bảo mỗi ngày đến trường các em đều được đọc sách mượn sách thường xuyên. Thông báo sách mới ở danh mục giới thiệu sách.
- Bổ sung mua mới một số tủ sách có trong thư viện, tiết kiệm kinh phí để mua bổ sung làm phong phú số lượng sách.
- Các loại sách trong thư viện phải được phân loại dán nhãn thư viện, đăng ký cá biệt, tổ chức mục lục, sắp xếp đúng nghiệp vụ thư viện đảm báo cho việc mượn trả của bạn đọc được thuận tiện hơn.
- Tích cực phát động phong trào quyên góp sách trong học sinh và giáo viên để bổ sung thêm cho kho sách thêm phong phú.
5.2. Thiết bị dạy học:
  Chỉ tiêu:
  - Mỗi tổ chuyên môn có 1 đồ dùng dạy học tự làm có giá trị. Trong đó có 1đồ dùng được dự thi STKT cấp TP .
  - Mỗi GV có ít nhất 2 đồ dùng tự làm.
  - 100% số GV thực hiện mượn đồ dùng theo đăng ký.
 Giải pháp:
- BGH thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học của GV
- Mua sắm bổ sung một số giá thiết bị. Trang trí phòng thiết bị hợp lý.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành 
 - Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại.
 - Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên làm công tác TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn trường.
      - Đưa tiêu chí làm và sử dụng đồ dùng vào đánh giá xếp loại GV.
II. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học:
a. Chỉ tiêu:
+ 100 % hoàn thành kiến thức, kỹ năng các môn học và hoạt động giáo dục;
+ 100%  đạt mức độ về phẩm chất;
+ 100 %  đạt mức độ về năng lực;
- Tỉ lệ HS hoàn thành chương trình tiểu học: 100%
- Học sinh được khen thưởng: trên 70 %
- VSCĐ: lớp XS: 4 lớp; tốt 3 lớp; khá : 2 lớp.
b. Giải pháp:
- Tiếp tục triển khai chuyên đề phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”, giáo dục tự chọn, chuyên đề Vận dụng các thành tố tích cực vào dạy học, chuyên đề Tin học, chuyên đề về Kĩ năng họp phụ huynh. Bố trí đội ngũ giáo viên hợp lí. BGH đồng hành cùng GV để tập trung tháo gỡ, chia sẽ các vướng mắc, tập trung chỉ đạo GV tìm ra các giải pháp để dạy sát đối tượng HS nhất là HS có năng khiếu, HS có khó khăn.
- Tiếp tục thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới: thực hiện sử dụng tài liệu “Dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” và sử dụng các quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy. Tạo điều kiện cho GV Mĩ thuật học hỏi, nghiên cứu thực hành thể nghiệm tốt chương trình mới. Trang bị các điều kiện về TBDH đủ cho giảng dạy Mĩ thuật. Chú trọng dạy học buổi 2 dưới hình thức giáo dục tự chọn và Câu lạc bộ Mĩ thuật.
- Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học Tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động GD, hoạt động trải nghiệm.
- Tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, hoạt động trải nghiệm khám phá, hoạt động ngoại khóa; chú trọng giáo dục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Bố trí xây dựng TKB 2 tiết/ tuần tiết GDKNS cho HS lớp 1, 2.
- Phát triển thể chất cho học sinh thông qua việc tăng cường các hoạt động thể dục thể thao, ca múa hát sân trường, dân vũ.
- Tổ chức dạy học theo hình thức liên lớp, liên khối; câu lạc bộ, nhóm năng khiếu; dạy học ngoài lớp học, dạy học gắn với di sản.
- Khai thác tối đa các cơ sở vật chất hiện có để tổ chức dạy học giáo dục, tăng cường các hoạt động giáo dục thể chất, phát triển thể lực, ưu tiên các hoạt động tự học, tự nghiên cứu, khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong giáo viên, học sinh và cộng đồng.
- Tăng cường các hoạt động xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự hỗ trợ của phụ huynh, cộng đồng trong các hoạt động giáo dục để học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với các hoạt động kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa của địa phương.
- Tiếp tục tổ chức hoạt động giáo dục tự chọn theo hình thức câu lạc bộ, định kì mỗi tháng 01 lần:  tổ chức hoạt động theo hướng thực hành trải nghiệm, có sản phẩm sau hoạt động, khuyến khích một học sinh tham gia các nhóm tự chọn khác nhau.
- Tiếp tục thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BGDĐ ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động đánh giá học sinh; Tăng cường tập huấn, tiếp tục hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức về các yêu cầu đánh giá, ra đề kiểm tra định kì; nâng cao kĩ năng, kĩ thuật đánh giá thường xuyên và định kì học sinh cho giáo viên. Qua một năm thực hiện, tổ chức họp đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế. Bàn giao chất lượng học tập học sinh lớp dưới lên lớp trên đúng thực chất.
- Tăng cường phong trào Giữ vở sạch – viết chữ đẹp trong nhà trường:  tổ chức chuyên đề rèn chức viết, kiểm tra đánh giá chất lượng VSCĐ 2 lần / năm
III. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học:
       a.  Chỉ tiêu:
-  GVCNGTP : 4 GV
- Có 80% CBQL và GV tham gia viết và gửi bài trên các báo tạp chí, diễn đàn giáo dục,  trong đó có 5 lượt GV được đăng tin bài.
- 100% giáo viên đ­ược tập huấn bồi dưỡng hè và trong năm học.                               
- 100% CBGVNV thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, quy chế của nhà trường; Thực hiện tốt các cuộc vận động; Không vi phạm đạo đức nhà giáo; Thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
- Xếp loại CBQL - GV theo chuẩn:
+ CBQL:  Xuất sắc: 1 đ/c ;
+ GV: Xuất sắc:  4 đ/c ( 30,8%) ; Khá: 7 đ/c (53,8%); Đạt yêu cầu: 2 đ/c (15, 4%)
        b.  Giải pháp:
   - Về công tác tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống:
+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả; gắn với việc đổi mới GD, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo.
+ Thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà tr­ường.
+ Tham gia tích cực các hoạt động VHVN, TDTT, trải nghiệm, sáng tạo.
+ Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện các nội dung đổi mới giáo dục cho giáo viên, cán bộ theo hướng coi trọng phẩm chất và năng lực hoạt động thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ trưởng các đoàn thể, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn thạo việc, có năng lực điều hành xứng đáng với hình ảnh người Thành Sen “Năng động, sáng tạo, văn minh, thân thiện”.
- Về chuyên môn nghiệp vụ:
+ Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, bồi dưỡng GV và CBQL; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của GV và CBQL, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí: Tổ chức chuyên đề thiết thực “Nâng cao trình độ Tin học” cho toàn thể CBGV vào đầu năm học, có kiểm tra đánh giá kết quả học tập sau đợt chuyên đề. Động viên, khuyến khích GV tự học, tự bồi dưỡng để bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị. Bố trí GV giảng dạy lớp, môn học phù hợp với năng lực, sở trường.
+ Phát huy vai trò tổ chuyên môn: lựa chọn, bầu tổ trưởng có phẩm chất chính trị tốt, năng lực chuyên môn vững vàng, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc; tiếp tục cải tiến, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, xây dựng cá nhân điển hình để nhân rộng và kèm cặp giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ; tham gia sinh hoạt chuyên môn qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối” và các diễn đàn giáo dục có hiệu quả.
        + Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường, khối liên trường; Tham gia tốt các chuyên đề của ngành tổ chức, đăng kí 2 chuyên đề về GD tự chọn, hoạt động trải nghiệm cấp thành phố.
+ Động viên CBGV đăng kí học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia cuộc thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố, viết bài trên tạp chí và trang web của ngành ( 9 bài viết/ 1GV). Mạnh dạn đặt niềm tin vào giáo viên để khơi dậy sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ. Xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa giáo viên và phụ huynh học sinh, nêu rõ được trách nhiệm của mỗi bên để cùng phối hợp giáo dục. Phân công cụ thể người giúp đỡ những giáo viên mới chuyển về trường hoặc những giáo viên còn hạn chế về từng mặt.
- Công tác bồi dưỡng thường xuyên: Nhà trường, tổ chuyên môn , GV có kế hoạch công tác BDTX cụ thể từ đầu năm học. Lựa chọn các Mô đun theo nhu cầu học tập của GV và thực tế của nhà trường. Quán triệt 100% GV tham gia học tập nghiêm túc theo đúng kế hoạch đề ra, phấn đấu đạt kết quả cao trong đánh giá xếp loại cuối năm học. Khuyến khích, động viên GV viết SKKN, làm sản phẩm dự thi STKT các cấp đảm bảo đạt được chỉ tiêu đề ra.
- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Tuyên truyền, biểu dương những cá nhân có kết quả tốt trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” hàng tháng, hàng kì và cuối năm.
- Tiếp tục bổ sung bộ tiêu chí và tổ chức đánh giá, xếp loại CB,GV theo chuẩn một cách nghiêm túc, chính xác để bản thân mỗi đồng chí CBGV phát huy mặt mạnh, điều chỉnh hạn chế nhằm phấn đấu đạt chuẩn cao hơn; đồng thời làm căn cứ để phát triển đội ngũ.
 - Có kế hoạch và tham gia tích cực với các hoạt động chính trị của địa phương: Làm sạch đẹp đoạn đường tự quản, tham gia lao động ngoài giờ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, từ thiện…
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
IV. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học; công tác thi đua khen thưởng; kiểm tra nội bộ; kiểm định chất lượng;  xây dựng các tổ chức, đoàn thể vững mạnh:
1. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học:

 1. Chỉ tiêu: Đánh giá xếp loại chuẩn hiệu trưởng đạt xuất sắc.
 2. Giải pháp:
- Làm tốt công tác tham mưu với địa phương để thực hiện chức năng quản lí nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục ở địa phương.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Xây dựng nhà trường nền nếp kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm. Thực hiện công khai, công bằng, xây dựng khối đoàn kết, phát huy được sức mạnh của từng giáo viên, từng đoàn thể trong nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch năm học cụ thể, sát thực phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của năm học và tình hình thực tế ở địa phương. Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học bằng kế hoạch. Thực hiện phân công chuyên môn hợp lí (đúng người, đúng việc).
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Thực hiện tốt việc đánh giá giáo viên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Có kế hoạch tổng kết, đánh giá hàng năm và báo cáo phòng GD&ĐT vào cuối năm học.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên chủ động thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua các hoạt động chuyên đề, hội giảng. Kiện toàn đội ngũ giáo viên cốt cán nhằm thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên.
- Tăng cường công tác kiểm tra của hiệu trưởng trên mọi lĩnh vực, coi trọng hoạt động chuyên môn.
- Quản lí nghiêm túc đúng quy chế các kì kiểm tra chất lượng, phản ánh kết quả thi một cách trung thực.
- Triển khai kịp thời các văn bản, chế độ chính sách, yêu cầu của ngành đối với CBQL - GV - NV, đẩy mạnh sự phân cấp quản lí, cơ chế tự chủ, điểu chỉnh bổ sung chức năng nghiệp vụ, lề lối làm việc của từng thành viên trong nhà trường. Tăng cường kiểm tra, chú trọng vào các nội dung như: Hoạt động của tổ chuyên môn; Công tác chủ nhiệm; Đổi mới phương pháp giáo dục; Thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và GV theo chuẩn của Bộ GD&ĐT.
- Thực hiện tốt Nghị định số 43/2006/NĐ - CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; Xây dựng kế hoạch thu chi tài chính và đàu tư mua sắm cơ sở vật chất cụ thể, phù hợp, tăng cường tính tự chủ tự chịu trách nhiệm. Đảm bảo công khai các khoản thu trong và ngoài ngân sách cho toàn thể cán bộ công chức viên chức trong đơn vị.
- Xây dựng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, hội đồng nhà trường, hội đồng thi đua và các hội đồng tư vấn khác.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra chuyên môn và quản lý chất lượng giảng dạy, qua kiểm tra kịp thời tư vấn, thúc đẩy các đối tượng trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện tốt các quy chế dân chủ, quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ
-Thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong các trường tiểu học, các quy định tại Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GDĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục, Công văn số 1029/BGDĐT-KHTC ngày 19/3/2018 của Bộ GDĐT về việc chỉ đạo điều hành giá và việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2018-2019, Công văn số 1336/SGDĐT-KHTC ngày 06/9/2018 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh về các khoản thu trong trường học.  
 -Thực hiện tốt quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, nhất là trong công tác khen thưởng học sinh cuối năm, “làm đẹp” hồ sơ, học bạ học sinh,...
- Chỉ đạo thực hiện các loại hồ sơ tối thiểu theo quy định, không quy định, thực hiện thêm các loại hồ sơ riêng của nhà trường để giảm nhẹ thời gian làm hồ sơ, tập trung vào hoạt động chuyên môn.  
2. Công tác thi đua khen thưởng:
- Kiện toàn và củng cố Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường.
- Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch công tác thi đua trong từng năm học. Triển khai công tác thi đua – khen thưởng từ đầu năm học theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.
- Tổ chức cam kết, đăng ký thi đua cho tập thể, các cá nhân. Kết hợp cùng Công đoàn theo dõi sâu sát, giám sát cụ thể, đánh giá xếp loại tổ khối, giáo viên chính xác, công bằng và toàn diện qua các đợt thi đua.
- Đề nghị khen thưởng kịp thời, công bằng đúng người, đúng việc, tạo ra hiệu quả của công tác thi đua, thúc đẩy giáo viên phấn đấu ngày càng tốt hơn.
3. Công tác kiểm tra nội bộ:
     Chỉ tiêu:
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên:
+ Kiểm tra toàn diện: 4 đồng chí , tỷ lệ 30 %
+ Kiểm tra chuyên đề: 100 % số giáo viên còn lại.
- Kiểm tra chuyên đề khác: Tự kiểm tra công tác 3 công khai của đơn vị, kiểm tra , hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, kiểm tra hoạt động của bộ phận thiết bị, thư viện, y tế trường học,  kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động...
    Giải pháp:
- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra từng tháng, từng học kì và cả năm học.
- Xây dựng mạng lưới kiểm tra từ nhà trường đến tổ chuyên môn.
- Tăng cường công tác kiểm tra của Hiệu trưởng, coi trọng kiểm tra đột xuất.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn để giúp giáo viên được kiểm tra nâng cao tay nghề, phấn đấu vươn lên trong thời gian tới. Có kiến nghị cụ thể về nội dung và thời hạn phải hoàn thành đối với giáo viên được kiểm tra và có biện pháp để giáo viên thực hiện các kiến nghị đó nhằm nâng cao hiệu lực của kiểm tra.
Thực hiện tốt việc xử lý và điều chỉnh sau kiểm tra về những thiếu sót, những sai phạm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ững ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình hiện nay của Thành phố Hà Tĩnh.
4. Xây dựng các tổ chức, đoàn thể vững mạnh:
 4.1. Chi bộ nhà trường:
 - Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của chi bộ và các chỉ thị nghị quyết cấp trên.
 - Tôn trọng và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, tuỵêt đối của chi bộ đảng trong nhà trường.
 - Nâng cao chất lượng hiệu quả sinh hoạt chi bộ phát huy tinh thần, ý thức phê và tự phê, phát huy sự năng động, sáng tạo của từng Đảng viên trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo.
4.2. Công đoàn :
- Xây dựng tập thể đoàn kết thân ái. Phát huy dân chủ rộng rãi trong trường làm tốt công tác nâng cao nhận thức chính trị xã hội. Phấn đấu 100% gia đình CBGV đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”.  
- Phát huy tính năng động sáng tạo trong Ban chấp hành Công đoàn. Tổ chức cho đoàn viên nhiều  hình thức hoạt động  sôi nổi thiết thực phong phú  góp phần tạo nên phong trào thi đua học tập và rèn luyện, trau dồi  phẩm chất đạo đức cho đoàn viên. Xây dựng phong trào thi đua giỏi việc trường, đảm việc nhà. Xây dựng tốt mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh, Giáo viên với nhân dân.
- Xây dựng quỹ tham quan học hỏi kinh nghiêm bằng hình thức đóng góp hàng tháng từ 300.000/tháng 
- Tiết kiệm chi tiêu, trồng rau sạch gây quỹ, phấn đấu thu nhập ngoài lương 7.000.000đ/ người/ năm.
- Động viên đoàn viên công đoàn tham gia phong trào TDTT đặc biệt là môn cầu lông và bóng chuyền hơi để tham gia giao lưu toàn ngành vào dịp 20/11.
4.3. Phong trào Đội  thiếu niên:
Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Tiết kiệm sinh thái”, thực hiện đề án “Thu gom và xử lý rác thải”, “Đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị”
  - Tổ chức và tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cấp thành phố (như: bóng đá mi ni, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, cờ vua  …).
   - Phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường lập kế hoạch phân công các lớp, nhóm học sinh chăm sóc, bảo vệ đài tưởng niệm các Liệt sĩ của xã một cách thường xuyên.
  - Tổ chức tốt phong trào ‘Lá lành đùm lá rách’’ trong giáo viên, học sinh tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu, tết Nguyên Đán, ...
 - Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả sinh hoạt 15 phút đầu buổi. Sinh hoạt giữa giờ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả cao.
 - Tích cực bồi dưỡng năng lực tổ chức cho Ban chỉ huy liên đội. Xây dựng tốt nền nếp tự quản, ý thức tự giác, ý thức phấn đấu của học sinh.
- Đánh giá xếp loại từng lớp hàng tuần một cách nghiêm túc, chính xác,có hiệu quả giáo dục thực sự .
- Tham gia cuộc thi do thành đoàn, phòng GD tổ chức đạt kết quả tốt.
V. Sắp xếp hợp lý mạng lưới trường, lớp đảm bảo thuận lợi cho học sinh đến trường:
  - Làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên toàn ngành về chủ trương sắp xếp trường lớp học của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.  
 - Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 17/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông  một cách phù hợp, đảm bảo thuận lợi cho học sinh.
-Làm tốt công tác động viên để giáo viên, nhân viên an tâm tư tưởng khi có đề án sáp nhập 2 xã Đồng Môn
VI. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn:
7.1. Củng cố, nâng cao chất lượng PCGD tiểu học mức độ III:
a. Chỉ tiêu: Xã đạt PCGDTH ĐĐT mức độ III
b. Giải pháp:
- Tích cực, chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương kiện toàn ban chỉ đạo PCGD, xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để củng cố, duy trì đạt chuẩn PCGDTH mức độ mức độ III, nâng cao chất lượng giáo dục ; bảo đảm huy động 100% trẻ trong độ tuổi vào học tiểu học tại địa bàn; tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống thông tin quản lí PCGD, XMC đồng bộ hiệu quả.
- Tích cực tuyên truyền trong GV, HS, PH, nhân dân, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về giáo dục. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, quan tâm thiết thực đến các đối tượng khó khăn như con gia đình hộ nghèo, cận nghèo, con gia đình chính sách. Phối hợp với chính quyền địa phương đặc biệt là các xóm để làm tốt công tác tuyển sinh lớp 1 và điều tra phổ cập. Phối hợp với trường Mầm non và trường THCS để điều tra , nhập dữ liệu, đối chiếu số liệu chính xác và lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra, kiểm tra, công nhận, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học; triển khai cập nhật, xử lí số liệu trên hệ thống thông tin quản lí phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đảm bảo tính khoa học, pháp lí.
7.2. Xây dựng CSVC, trường đạt chuẩn quốc gia.
- Chỉ tiêu: Trường giữ vững đạt chuẩn Quốc gia mức độ II .
- Giải pháp:
Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở,  Phòng Giáo dục và Đào tạo để chủ động rà soát và có kế hoạch tham mưu với địa phương hoàn thành các hạng mục:
- Dắm vá, quét vôi ve, bắt hệ thống điện một số phòng .
- Trang trí trường lớp.
- Mua sắm bàn ghế, trang thiết bị cho HS lớp 1
- Mua bổ sung CSVC bán trú.
- Mở rộng khuôn viên, xây lại cổng trường, hàng rào phía trước, xây nhà tập đa năng.
Giải pháp:
 - Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương rà soát lại các hạng mục cơ sở vật chất thiết yếu để phục vụ cho năm học.
- Thường xuyên quan tâm sắp xếp nơi làm việc, lớp học gọn gàng, ngăn nắp, trang trí trường lớp đúng quy định; Đảm bảo hệ thống nước lọc, nhà vệ sinh sạch và văn minh cho học sinh.
- Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn mới sau 20 năm triển khai và gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và “Đề án xây dựng cơ sở vật chất các trường Mầm non, Tiểu học, THCS giai đoạn 2016-2020” để thực hiện mục tiêu xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
7.3.  Xây dựng trường học “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”:
a. Chỉ tiêu: trường xếp loại Xuất sắc về trường học “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”:
b. Giải pháp:
-  Căn cứ vào tiêu chí đánh giá theo công văn số 02/SGDĐT-GDTH của Sở GD-ĐT để rà soát lại các nội dung theo bộ tiêu chí, có kế hoạch xây dựng, bổ sung các điều kiện thiết yếu nhằm đạt chuẩn quy định. Tích cực triển khai các hạng mục xây dựng CSVC, trồng thêm cây xanh, cây cảnh, tu bổ chỉnh trang lại khuôn viên và các khu vui chơi, học tập cho học sinh.
- Hàng tháng huy động ngày công  phụ huynh để lao động chăm sóc bồn hoa cây cảnh. Hàng ngày tổ chức cho HS các lớp tự chăm sóc bồn hoa cây cảnh của lớp.
- Tổ chức thi lớp xanh- sạch- đẹp- ( 2 lần/ năm ).
          - Đưa vào tiêu chí xếp loại thi đua hàng tháng cho các lớp.
VII. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới
a. chỉ tiêu:
-100% GV được bồi dưỡng nâng cao năng lực
-Trường đảm bảo có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, các trang thiết bị hiện đại.
b. Giải pháp:
-Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, đồ dùng, thiết bị dạy học,...), tham mưu với Phòng GD-ĐT và UBND thành phố đảm bảo yêu cầu về số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ đảm bảo cho thực hiện chương trình GDPT mới.
 - Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên để chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm để bố trí dạy lớp 1 trong năm học 2019-2020.
- Đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để tăng thời lượng tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
VIII. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học; tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua:
Chỉ tiêu:
- Không có CBGV, NV vi phạm đạo đức tư cách Nhà giáo;
- Trường xếp loại tốt về thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.
Biện pháp:
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, củng cố kết quả các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không” phù hợp với thực tế của nhà trường; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết định 52/2017-UBND ngày 22/11/2017 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
  Thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo, GD đạo đức, kĩ năng sống cho HS thông qua các môn học, hoạt động trải nghiệm, xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường; hướng tới xây dựng "Người Thành Sen năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”.
 Xây dựng, cải tạo cảnh quan, môi trường vật chất trường học thực sự “Xanh - sạch - đẹp - an toàn, thân thiện”; trồng thêm một số cây bóng mát, hoa; xây dựng mô  hình  “vườn rau của em”. Các công trình vệ sinh thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ; có nguồn nước sạch để sử dụng; có hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý rác thải đảm bảo yêu cầu.
Làm tốt công tác truyền thông giáo dục để phụ huynh học sinh, xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học;  xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể của địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội. Trong đó chú trọng các nội dung: Quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực phẩm chất của người học; đánh giá HS  theo thông tư 22, TT 30; dạy học TV1 CNGD, dạy học Mỹ thuật theo PP Đan Mạch, PP bàn tay nặn bột;  hoạt động trải nghiệm sáng tạo; áp dụng các thành tố tích của các mô hình phương thức tiên tiến.
Tuyên truyền và thực hiện để xây dựng thành phố đạt đô thị loại 2 vào năm 2018, Xây dựng xã Thạch Môn đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu; đăng kí xây dựng trường tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2018. Đưa các nội dung GD văn hóa truyền thống, GD thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi giải trí tích cực, các hoạt động giao lưu, văn nghệ, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khóa phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương. Tiếp tục chỉ đạo và phát huy tốt Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào các giờ dạy, các hoạt động tập thể, tham gia các đợt liên hoan các cấp...
 Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” gắn với việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo, chống các hành vi xúc phạm danh dự và thân thể học sinh, coi trọng nhân phẩm đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo. Tuyên dương kịp thời những cán bộ, giáo viên, học sinh có đóng góp tích cực trong việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua nói trên.
Tổ chức cho CBGV và học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; Tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe, phòng chống bệnh tật, phòng chống tai nạn thương tích; ý thức lao động, ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường cho HS; thực hành lao động theo chương trình, thời khoá biểu phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. Đổi mới các hình thức tổ chức trong tiết chào cờ đầu tuần.
Động viên CBGV, NV  chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học lên “Diễn đàn Giáo dục Tiểu học”, Website của ngành, “Trường học kết nối”, các báo, tạp chí... để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
D. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
* Biên chế tổ:
- Tổ 1,2, 3:   5 đ/c bao gồm 5 GVCN  khối 1, 2, 3
- Tổ  4,5 :    9 đ/c bao gồm  4 GV khối  4, 5 + 1 GVMT + 1 GVTA , 1 GVÂm nhạc + 1 GV Thể dục + Tin học.
* Phân công công việc cá nhân:
 Ban giám hiệu
1. Đ/c: Nguyễn Thị Nữ  -  Hiệu tr­ưởng-  Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của nhà trường.
- Phụ trách công tác tổ chức, tài chính, tài sản.
- Phụ trách công tác kiểm tra nội bộ trường học;
- Phụ trách công tác bán trú,  chữ thập đỏ và y tế học đường, công tác KĐCL
- Trực tiếp chỉ đạo Phong trào Đội TNTPHCM
- Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn, công đoàn.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác phổ cập.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động thiết bị, th­ư viện.
- Phụ trách quản lý phần mềm PEMIS; EMIS, Website ...của trường.
- Chỉ đạo các cuộc vận động và phong trào thi đua.
 
* Phân công cán bộ giáo viên 

TT Họ và tên Chức vụ Công việc được giao
1 Phạm Thị Việt Hồng GV Dạy lớp 1A
2 Lê Thị Đào TT Tổ 1,2,3 Dạy lớp 1B
3 Sử Thị Hạnh GV Dạy lớp 2A
4  Nguyễn Thị Bích Mỹ GV Dạy lớp 2B
5 Trương Thị Phượng GV Dạy lớp 3
6 Nguyễn Thị Hằng GV Dạy lớp 4A
7 Nguyễn Thị Oanh GV Dạy lớp 4B
8 Trần Thị Mỹ Lệ PCTCĐ; T.P tổ 4,5 Dạy lớp 5A
9  Ngô Thị Cẩm Hà GV – TKHĐ. Dạy lớp 5
10 Nguyễn Thị Tùng           GV Dạy Anh văn
11 Trần Thị Vân Khánh GV-TPTĐ Dạy Mỹ thuật+ TPTĐ
12 Trương Thị Hồng Duyên GV, phụ trách VN Dạy Âm nhạc, TD
13 Trương Thị Hòa Kế toán Kế toán + Văn thư
14 Hoàng Hồng Minh GV(hợp đồng) Dạy tin học
15 Nguyễn Thị Ánh Tuyết GV(hợp đồng) Dạy Thể dục.
16 Lê Thị Kim Tuyến GV- TT Tổ 4+5   Dạy b2, phụ trách TV, TB
 • Nhân viên hợp đồng:
 1. Nguyễn Thị Hoài Thương: phụ trách y tế + phục vụ bán trú
 2. Nguyễn Thị Thắm: Phục vụ bán trú
 3. Trần Văn Tương: Bảo vệ + lao công.
                PHẦN THỨ BA: CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH  BỔ SUNG NGƯỜI THỰC HIỆN KẾT QUẢ
Tháng 8/2018 - Tập trung CBGV, NV; lao động vệ sinh trường lớp; tôn tạo cảnh quan;  chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.   BGH, GV  
- Rà soát nhân sự, lập kế hoạch biên chế.   HT  
- Hoàn thành công tác tuyển sinh học sinh lớp 1;   PHT  
- Tham gia các chuyên đề do Sở GD-ĐT ; phòng GD- ĐT thành phố; tổ chức các chuyên đề thiết thực tại trường. ( chuyên đề lớp 2, CĐ trường học kết nối, dạy học buổi 2, GDKNS ; công tác chủ nhiệm lớp; ra đề KTĐK)   CBQL,GV  
- Tham dự hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019;     BGH, TPTĐ, TTCM  
- Học sinh  tựu trường ngày 20/8, tổ chức 2 tuần 0 cho học sinh lớp 1, 1 tuần 0 đối với HS lớp 2;  triển khai tuần sinh hoạt tập thể đầu năm, chuẩn bị khai giảng năm học mới;   GV  
- Xây dựng kế hoạch năm học.;   HT  
- Tiến hành điều tra phổ cập giáo dục.   GV  
-  Bổ sung các hạng mục xây dựng CSVC; mua bổ sung thiết bị đồ dùng dạy học.   HT, CBTB  
-Ra quyết định biên chế tổ CM, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.   HT  
-Họp phụ huynh lớp 1   HT  
-Hợp đồng con người, hợp đồng mua bán hàn hóa.   HT, KT  
-Đón đoàn giám sát của HĐND thành phố   HT, KT  
-Kiểm tra sách vở đầu năm.   PHT  
- Tổ chức cho phụ huynh lao động.   GV  
Tháng 9/2018
 
- Tổ chức khai giảng năm học mới ngày 05/9; Thực hiện chương trình tuần 1,2,3,4; Triển khai dạy học 2 buổi/ngày. Ổn định mọi nề nếp đầu năm. Ổn định nề nếp bán trú.   GV  
- Triển khai thực hiện tháng An toàn giao thông, tháng Khuyến học;   TPT  
- Tổ chức Hội nghị CBGV;   BGH+CĐ  
- Hoàn chỉnh bản kế hoạch sau khi duyệt PGD và HNVC, tổ chức thực hiện.   HT  
- Duyệt kế hoạch cho các tổ chuyên môn, TV-TB; Đội, Y tế, Công đoàn.   BGH  
- Tham gia Hội nghị giao ban chuyên môn cấp tiểu học, cụm chuyên môn liên trường; Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường. Xây dựng KH cum chuyên môn liên trường;   BGH, TTCM  
- Dự giờ thăm lớp. Kiểm tra, tư vấn hỗ trợ kĩ thuật GV thực hiện các nội dung: CGD Tiếng Việt 1; GV lớp 2.
- Khai thác phần mềm Quản lý trường tiểu học; Báo cáo thống kê đầu năm học trên phần mềm EQMS;
  BGH
 
 
 
PHT
   
 
 
 
 
- Nhập dữ liệu phổ cập , xử lý số liệu;   GV  
- Nộp đăng kí thi đua; đăng kí đề tài NCKH, SKKN, sản phẩm ứng dụng KHCN.   CBQL, GV  
- Tổ chức vui Tết trung thu cho HS.   TPTĐ, CĐ  
- Tổ chức họp phụ huynh đầu năm.   HT, GVCN  
- Hoàn thành các hạng mục xây dựng CSVC. Tự rà soát các tiêu chuẩn trường CQG, lập kế hoạch thực hiện.   HT, KT  
- Tiếp tục triển khai các chuyên đề.   PHT  
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch   BKTNB  
-KT nề nếp bán trú, VSATTP   HT  
- Ra các quyết định phân công nhiệm vụ; quyết định kiện toàn ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.   HT  
Tháng 10/2018
 
- Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.   BCHCĐ  
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;   PHT, GV  
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.   BKTNB  
-Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS theo kế hoạch.   BGH, GV  
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, tổ chuyên môn, Đội, ytế, công đoàn, TV-TB.   BKTNB  
- Tổ chức Đại hội Liên đội.   TPTĐ  
-Cụm liên trường tổ chức giao ban chuyên đề: “Dạy Tiếng Việt lớp 1 theo Công nghệ giáo dục”;  “Nâng cao chất lượng dạy học lớp 2”.   HT  
TP kiểm tra công nhận PCGD-XMC; Sở kiểm tra công nhận PCGD-XMC   HT  
- Tự rà soát các tiêu chuẩn đánh giá trường học xanh- sạch - đẹp.   BKTNB  
Tháng 11/2018
 
- Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 .   PHT, TPTĐ  
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch; tổ chức hoạt động GDNGLL  theo kế hoạch.   GV  
-  Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch   BKTNB  
- Tham gia giao ban chuyên môn cấp học;   BGH, TTCM  
- Cùng với cụm liên trường giao ban chuyên đề Đổi mới hoạt động thư viện trường học   BGH, GV  
- Kiểm tra KS chất lượng các  lớp   TTCM  
-Tự rà soát Tiêu chuẩn thư viện Tiên tiến        BGH,        TTCM  
Tháng 12/2018
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.   TPTĐ  
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;   GV  
- Kiểm tra nề nếp học tập; dự giờ thăm lớp.   BGH  
- Đánh giá đề tài NCKH, SKKN, sản phẩm ứng dụng KHCN cấp trường;   HĐKH  
- Hoàn thành tổ chức bình xét Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường.
 
  HT  
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.   BKTNB  
- Cụm liên trường tổ chức giao ban chuyên đề: Hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa.   HT, TPT  
Tháng 01,02/2019
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.   TPT  
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch; Tổ chức các hoạt động NGLL, trải nghiệm sáng tạo theo kế hoạch.   GV  
- Sơ kết học kì 1, triển khai nhiệm vụ học kì 2;   BGH  
- Tổ chức thi đấu bóng đá, bóng bàn cấp trường; Giao lưu bóng đá với trường THTP.   GVTD TPTĐ,  
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch   BKTNB  
-Cùng với cụm liên trường tổ chức giao ban chuyên đề tự chọn   CM  
- Tổ chức giao lưu “Học sinh tiểu học nói Tiếng Anh” cấp trường;
 
  GVTA  
- TP khảo sát năng lực giáo viên Tiểu học;        GV        
- Kiểm tra hồ sơ GV, tổ chuyên môn…   BKTNB  
Tháng 3/2019
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.   TPTĐ  
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;   GV  
- Cụm liên trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, giao lưu TDTT;
 
  TPTĐ, GVTD  
- Thành phố thẩm định, đánh giá SKKN;      
- Tự kiểm tra đánh giá phong trào trường học xanh - sạch- đẹp -an toàn.   TBKT  
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch   BKTNB  
-  Khảo sát chất lượng HS các lớp   BKTNB  
- Kiểm tra VSCĐ các lớp   BKTNB  
-Cùng với cụm liên trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, giao lưu TDTT.   BGH, GV  
Tháng 4/2019
 
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch.   GV  
- PGD kiểm tra đánh giá phong trào trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn; kiểm tra thư viện đăng kí xây dựng thư viện tiên tiến, xuất sắc;
 
  HT  
- Giao lưu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố.   PHT, GV  
-   Tổ chức cho HS tham quan dã ngoại .   BGH, TPTĐ  
Tháng 5/2019
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15/5; chào mừng kỉ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.   TPTĐ  
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;   GV  
- Giao lưu “Học sinh Tiểu học nói Tiếng Anh giỏi cho học sinh lớp 4,5 cấp cụm;   PHT, GVTA  
- Kiểm tra chất lượng cuối năm; tổ chức bàn giao chất lượng học sinh; tổ chức Lễ ra trường cho HS lớp 5; bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương;   BGH  
- Thành phố kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng thư viện Tiên tiến. Kiểm tra đánh giá công tác BDTX của các trường;   HT  
- Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5;   BGH  
- Tổ chức tổng kết năm học;   BGH  
- Lập kế hoạch xây dựng CSVC nhà trường năm học 2019 – 2020.   HT  
PHẦN THỨ TƯ : TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Hiệu trưởng:
       Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch năm học tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong  năm học.
       2. Đối với tổ trưởng chuyên môn:
      Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện kế hoạch.
       Căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn; Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
       3. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV:
       Căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường, của tổ chuyên môn để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
         
 

Nơi nhận:
- PGD
- Tổ trưởng CM, tổ VP;
- Đội TNTPHCM, HĐT, BCHCĐ;
- Website trường;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
             Nguyễn Thị Nữ
                            Duyệt của Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1.  Mặt mạnh:
- Là địa phương đang từng bước củng cố vững chắc 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nên được sự quan tâm đầu tư của thành phố.
- Đội ngũ cán bộ địa phương luôn quan tâm đầu tư, chăm lo cho giáo dục.
- §Þa ph­¬ng, Héi cha mÑ häc sinh lu«n ñng hé c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc cña nhµ tr­êng.
- Đời sống của phụ huynh ngày càng đi lên.
1.2. Mặt yếu :
- Đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào nghề nông nên nhiều phụ huynh kinh tế còn có nhiều khó khăn.
- Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con; việc học của HS đang phó mặc cho nhà trường, cho GV.
- Địa bàn dân cư hẹp, dân số ít, số học sinh ít phần nào có những khó khăn trong một số hoạt động của trường.
- Kinh phí của địa phương còn hạn hẹp nên chưa đáp ứng được việc xây dựng cơ sở vật chất cho trường.
2. Thực trạng của nhà trường:
2.1. Häc sinh.
Sè líp: 9 líp; tæng sè häc sinh   266 em
K 1 : 2 líp     73 em           N÷  32 em
K2 :  2 lớp     53 em           Nữ : 22 em
K3 :  1 líp     31 em           N÷ : 16 em
K4 :  2 líp     60 em           N÷ : 27 em
K5 :  2  líp    49 em           N÷ : 26 em
Sè HS häc 2 buæi/ ngµy ( 9 buæi/ tuÇn : 100%)
Sè HS b¸n tró : 102 em ( 40 %).
Sè HS nghÌo (5 )  cËn nghÌo (4) ,con må c«i : 1 em
2.2. C¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn:  15( biªn chÕ); 6 (hîp ®ång)
Ban gi¸m hiÖu:            1
Hµnh chÝnh:                 1
Gi¸o viªn v¨n hãa: 9 ; Gi¸o viªn chuyªn biÖt:  2
TPT Đội: 1
 GV tin học : 1 hợp đồng
GV thể dục : 1 hợp đồng
 Nhân viên thư viện  - TB : 1 ( hợp đồng )
Tû lÖ GV/líp : §Çu n¨m : 1.39
Nh©n viªn phôc vô : 3 ( 2 bán trú;  1 b¶ovÖ ).
* VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n.
 §¹i häc:      14 ®/c
 Cao ®¼ng:    1 ®/c ( Hạnh).
 Trung cÊp chÝnh trÞ: 1 ®/c
2.3. C¬ së vËt chÊt:
- Phßng häc: 9 phßng ( 9 phßng nhµ cao tÇng).
- Phßng chøc n¨ng: Đầy đủ
* §¸nh gi¸ chung:
 ThuËn lîi:
- GV t©m huyÕt, nhiÖt t×nh, say mª, tËn tôy víi c«ng viÖc.
- HS ngoan, lÔ phÐp.
 Khã kh¨n:
-  §Þa bµn d©n c­ nhá,  häc sinh qu¸ Ýt (sü sè häc sinh/ líp b×nh qu©n 27 em) nªn một số hoạt động khó khăn ho¹t ®éng rÊt khã kh¨n.
-  Tû lÖ GV ch­a ®¶m b¶o, thiÕu nh©n viªn y tÕ, TV-TB.
3. Thành tích của nhà trường trong năm học qua và những năm gần đây.
3.1. Một số hoạt động nổi bật:
 - Trong những năm gần đây, chất lượng học sinh từng bước được đi lên; tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ học sinh lên lớp và lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; trường giữ vững trường Chuẩn quốc gia sau 5 năm. Năm học 2017-2018, trường đạt tập thể Lao động xuất sắc.
- Tổ chức cho HS được nhiều  hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động ngoài giờ lên lớp: tổ chức Tết Trung thu,   hội chợ tuổi thơ, tổ chức Tết bánh chưng xanh, thi văn nghệ, kê chuyện, vẽ tranh, làm thơ... về các chủ đề nhân các ngày lễ 20-10; 20-11; 22-12, Trường đã tổ chức được nhiều hoạt động tham quan dã ngoại, HĐNGLL cho học sinh có quy mô và mang ý nghĩa giáo dục cao.        
- Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nên cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang;  môi trường luôn xanh- sạch - đẹp – thân thiện.
3.2. Một số tồn tại hạn chế:
3.2.1. Tồn tại, hạn chế:
* Về công tác quản lý, chỉ đạo:
- Công tác quản lý ở một số  mảng chưa khoa học, thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra. Việc giám sát kiểm tra một số hoạt động chưa thật kịp thời.
        - Công tác ứng dụng CNTT trong chuyên môn, quản lý, điều hành được tăng cường nhưng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; hoạt động tham gia diễn đàn ”Trường học kết nối”  và ứng dụng một số phần mềm còn hạn chế.
* Về hoạt động chuyên môn:
- Chưa đẩy mạnh được các phong trào bề nổi, phong trào thể dục thể thao.
- Chất lượng dạy học buổi 2 một số tiết GV còn nặng về lý thuyết thiếu hoặc ít tổ chức được những hoạt động bổ ích cho HS.
- Tổ chức các HĐGDNGLL tính hợp tác nhóm trong hội đồng chưa cao nên hiệu quả các tiết học HĐGDNGLL, GDKNS còn nhiều hạn chế.
         -  Trong quá trình áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”, Triển khai dạy Mỹ thuật theo phương pháp mới  giáo viên vẫn còn gặp phải những khó khăn, lúng túng.
          * Về cơ sở vật chất:
Trường chưa đủ các trang thiết bị hiện đại.
3.2.2 . Nguyên nhân
- Chất lượng đội ngũ còn nhiều hạn chế khó bố trí chuyên môn, công tác  kiêm nhiệm của GV nhiều nên một số GV gặp khó khăn công tác chuyên môn.
- Việc đổi mới phương pháp của một số GV còn thụ động, thiếu sáng tạo, thiếu nhiệt huyết trong giảng dạy.
        - BGH còn thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý.
3.2.3. Hướng khắc phục:
-Tiếp tục tự học tự bồi dưỡng trong công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.
- Chủ động mạnh dạn, sáng tạo hơn trong xây dựng kế hoạch.
-Tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao ý thức trách nhiệm và nhiệt huyết của mỗi GV.
-Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn và các hoạt động hỗ trợ dạy học trong nhà trường.
4. Những cơ hội và thách thức:
          4.1. Cơ hội:
       - Nghị quyết 29/ NQ- TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa VI về “ Đổi mới căn bản toàn diện GD- ĐT đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của toàn xã hội về phát triển Giáo dục. TP Hà Tĩnh đang tập trung phấn đấu xây dựng thành Đô thị loại II vào năm 2018.
 - Là địa phương đang từng bước cũng cố vững chắc các tiêu chí nông thôn mới, ra sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu  nên được sự quan tâm đầu tư của thành phố.
 - Có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh. Nhu cầu giáo dục chất lượng cao là rất lớn và ngày càng tăng.   
          4.2. Thách thức:
        - Đứng trước đề án sáp nhập xã, nhiều GV thiếu yên tâm trong công tác.
 - Chất lượng của trường phải được từng bước đi lên để theo kịp với trường bạn. Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và toàn xã hội.
- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của CBQL, GV, NV phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
 
PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018-2019
 

 1. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG, NHIỆM VỤ CHUNG
Năm học 2018-2019, trường TH Thạch Môn tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 19/CT/Th.U ngày 27/01/2014 của Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết 02-NQ/Th.U ngày 29/8/2016 của BCH Đảng bộ thành phố về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018 và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững”.
Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các trường tiểu học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện của địa phương, đơn vị.
  Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1.
Tiếp tục đổi mới công tác quản lí trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của GV, cán bộ quản lí.
Thực hiện dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng Chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến trong nước và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học Ngoại ngữ, Tin học, chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 và xây dựng xã phường văn minh, đơn vị văn hóa.
Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học; chủ động và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.
Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm học vừa qua, năm học 2018 – 2019 Trường Tiểu học Thạch Môn đề ra một số chỉ tiêu lớn và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:
B. NHỮNG CHỈ TIÊU LỚN
1. Danh hiệu tập thể
- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh Tiêu biểu .
- Trường: Đạt Tập thể Lao động Xuất sắc.
- Công đoàn: Công đoàn vững mạnh XS đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.
- Liên đội TNTP Hồ Chí Minh: Liên đội xuất sắc cấp Tỉnh – tỉnh đoàn tặng Bằng khen.
2. Danh hiệu cá nhân:
- Lao động Tiên tiến: 15 đ/c
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 2 đ/c.
- UBND Thành phố tặng giấy khen: 5 đ/c;  GVGTP: 4 đ/c
3. Chất lượng giáo dục:
- Môn học và HĐGD: Hoàn thành: 100%; Chưa Hoàn thành: 0 %.
- Năng lực: Đạt: 100%; Chưa đạt: 0%.
         - Phẩm chất: Đạt: 100%; Chưa đạt: 0%.
- Từ lớp 1- 4: Lên lớp: 100%.             - Lớp 5 HTCTTH: 100%.
* Chất lượng các cuộc thi:
Các cuộc thi do ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức đều có học sinh tham gia các cuộc thi và đạt giải.
C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
I. Thực hiện chương trình giáo dục:
1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục:
a. Chỉ tiêu:
- 100% CBGV thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học.
- 100% GV thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.
- 100% số HS được học 2 buổi/ngày.
b. Giải pháp:
- Trên cơ sở chương trình GD phổ thông của Bộ GD-ĐT, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với thực tế theo hướng phát triển năng lực HS. Tổ chức dạy học 9 buổi/tuần và không quá 7 tiết/ngày; Khối 1-5: 32 tiết/tuần. Thực hiện dạy Tiếng Anh từ K3-K5, mỗi tuần 4 tiết; dạy Tiếng Anh làm quen lớp 2 , 2 tiết/ tuần; và dạy Tin học K3,4,5, mỗi tuần 2 tiết.
- Kiện toàn và xây dựng kế hoạch của các tổ chức trong nhà trường, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân theo đúng năng lực phù hợp với điều kiện và sức khỏe, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.
- BGH chỉ đạo và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành một cách hợp lí. Vận dụng các thành tố tích cực của các mô hình giáo dục tiên tiến, các phương pháp dạy học tích cực một cách linh hoạt vào hoạt động ngoại khóa. Tổ chức chuyên đề cho giáo viên theo chỉ đạo của Bộ GDĐT về việc tinh giản, lược bớt những nội dung trùng lặp, không phù hợp đối với học sinh tiểu học; không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả,... nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh; các tổ chuyên môn tổ chức rà soát lại chương trình dạy học, thảo luận, bàn bạc và thống nhất phương pháp dạy học, thống nhất, lựa chọn các thành tố tích cực của Mô hình Trường học mới để ứng dụng linh hoạt vào hoạt động ngoại khóa.
- Tổ chức tốt tuần sinh hoạt tập thể đầu năm: học tập nội quy, quy định đối với HS, học tập Luật Giao thông đường bộ, thực hiện các quy định về cổng trường văn hóa. Xây dựng nề nếp kỷ cương trong HS; tăng cường GD lễ giáo, ứng xử văn hóa. Thực hiện tốt An ninh trật tự trường học.
      - Tập trung quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; tăng cường giáo dục đạo đức, GD kĩ năng sống; đổi mới ph­ương pháp dạy học. Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá; tăng cường giáo dục tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự bồi dưỡng, kỹ năng thực hành, làm việc; coi trọng dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh; chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, vǎn hoá - thể thao, hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với lứa tuổi và mục đích giáo dục. Đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả của mô hình dạy học 2 buổi/ngày gắn với việc nâng cao chất lượng.
  2. Tiếp tục đổi mới đánh giá học sinh tiểu học:
a. Chỉ tiêu:
 -100% GV thực hiện tốt việc đánh giá HS theo TT22.
-100% GV sử dụng phần mềm SMAS 3.0 để vào điểm, nhận xét cho HS.
- 100 % GV đánh giá đúng thực chất, không có HS ngồi nhầm lớp.
b. Giải pháp:
- Tổ chức tập huấn lại cho GV về việc đánh giá HS theo TT 22
- Triển khai chuyên đề sử dụng phần mềm trong đánh giá HS
- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.
3. Nâng cao chất lượng lớp 1, 2;
a. Chỉ tiêu:
-100% số HS lớp 1, 2 hoàn thành các môn học và HĐGD
-100% cố HS lớp 1,2 đạt các yêu cầu về năng lực, phẩm chất.
b. Giải pháp:
Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lớp 2 theo tinh thần Công văn 1087/SGDĐT-GDPT ngày 19/7/2018 của Sở GDĐT. Phát động phong trào một cách thiết thực, nhẹ nhàng, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò của giáo viên trong rèn luyện chữ viết cho học sinh.
       -  Tập trung bồi dưỡng đội ngũ dạy lớp 2, lựa chọn 1 GVG làm nòng cốt dạy lớp 2 . Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, hỗ trợ tư vấn cho GV.
- Tiếp tục tổ chức dạy học Tiếng Việt lớp 1 CGD một cách linh hoạt, phù hợp và hiệu quả; không áp đặt một cách máy móc; Tuyên truyền trong CBGVNV, HS, phụ huynh, chính quyền địa phương về Chương trình Tiếng Việt 1 CGD. Tạo mọi điều kiện cho GV lớp 1 tự bồi dưỡng về dạy TVCGD; Tổ chức GV toàn trường học tập để nắm tổng quan chương trình, nội dung phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.
- Hàng tháng, hàng kỳ BGH tổ chức khảo sát đánh giá chất lượng HS lớp 1,2 để có giapr pháp kịp thời.
3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh, Tin học:
a. Chỉ tiêu:
        - Chất lượng Tin học: Hoàn thành tốt: 65%; Hoàn thành: 35%; Chưa hoàn thành: 0%
- Chất lượng Ngoại ngữ: Hoàn thành tốt: 60%; Hoàn thành: 40%; Chưa hoàn thành: 0%
- Học sinh giỏi Tin học trẻ không chuyên cấp thành phố: 2em; cấp tỉnh: 0 em
b. Giải  pháp:
Đầu năm học, nhà trường tổ chức rà soát lại cơ sở vật chất, điều kiện dạy học, đội ngũ và tham mưu với chính quyền, Phòng GD-ĐT bổ sung cơ sở vật chất, đội ngũ đủ để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Mua mới và sửa chữa bàn ghế, bảng lớp, tủ đựng thiết bị. Mua bổ sung sách, tài liệu, thiết bị phục vụ dạy học.
Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên thực hiện nội dung dạy học buổi 2 theo hướng tổ chức các hoạt động vui chơi, các hoạt động trải nghiệm lồng ghép các nội dung giáo dục nhằm ôn luyện các kiến thức, giáo dục kĩ năng sống và hình thành các năng lực, phẩm chất cho học sinh. Tránh tình trạng học kiến thức nặng nề, ôm đồm, gây căng thẳng, áp lực cho học sinh; Không giao bài tập về nhà cho học sinh. Giáo viên chọn lựa phương pháp, hình thức tổ chức linh hoạt, phù hợp với nội dung giáo dục như trò chơi, đố vui, học nhóm,… tạo hứng thú cho học sinh học tập. Chú trọng vận dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới vào các hoạt động giáo dục của buổi 2.
Tiếp tục chỉ đạo, triển khai tốt việc dạy và học Tiếng Anh, Tin học để chuẩn bị tốt cho việc triển khai các môn học này với tư cách là môn học bắt buộc trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Bố trí các lớp 3,4,5 mỗi tuần 4 tiết Tiếng Anh, 2 tiết Tin học; sắp xếp thời khóa biểu hợp lí, giáo viên có năng lực chuyên môn phù hợp với khối lớp giảng dạy.
Mua sắm các thiết bị dạy học trong phòng Tiếng Anh.( ti vi, đài, …)
Tăng cường các hoạt động học tập ngoài lớp học: tổ chức câu lạc bộ nói tiếng Anh; giao lưu với các bạn khác lớp, khác trường; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động viết vẽ để giới thiệu về bản thân, gia đình, nhà trường, v.v... bằng Tiếng Anh .
Rà soát sửa chữa máy tính ở phòng máy để đảm bảo 2 HS/ máy.
Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo;
4. Công tác giáo dục thể chất, y tế và bán trú.
a. Chỉ tiêu:
- Công tác giáo dục thể chất, y tế học đường xếp loại tốt.
- 100% HS được khám sức khỏe, uống thuốc tẩy giun định kì.
b. Giải pháp:
- Công tác tác giáo dục thể chất:
+ Thực hiện nghiêm túc các tiết dạy thể dục, hoạt động tự chọn về GDTC.
+ Kịp thời phát hiện và bồi dưỡng HS có năng khiếu về TDTT, tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các lớp, các trường về bóng bàn, bóng đá, bóng rổ, cầu lông,…
+ Bổ sung một số trang thiết bị, dụng cụ luyện tập thể thao như bóng rổ, bóng bàn, cờ vua, bóng chuyền hơi, …

 • Công tác y tế:
+ Mua bổ sung đầy đủ trang thiết bị y tế và các loại thuốc sử dụng thiết thực cho công tác y tế của trường.
+ Tập trung làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBGV và HS;
+ Phối hợp Trung tâm y tế xã, thành phố khám định kì, uống thuốc tẩy giun đầy đủ;
+ Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn HS rửa tay đúng quy trình; tổ chức phun thuốc muỗi, khử trùng
+ Tư vấn và thực hiện đầy đủ hồ sơ bảo hiểm.

 • Công tác bán trú:
+ Ổn định tổ chức đội ngũ nhân viên đảm bảo theo quy định; động viên nhân viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao kĩ năng phục vụ, tổ chức hướng dẫn GV trực bán trú; 100% nhân viên bán trú được khám sức khỏe định kỳ đầy đủ. Tham mưu về chế độ hỗ trợ một phần bảo hiểm cho nhân viên hợp đồng.
+ Mua sắm bổ sung thêm các thiết bị phục vụ bán trú.
+ Chăm lo đến chất lượng bữa ăn, giấc ngủ của HS. Giúp đỡ, hỗ trợ một số HS có hoàn cảnh khó khăn được sinh hoạt bán trú.
+ Về công tác an toàn, VSATTP: Hợp đồng các cơ sở cung cấp thực phẩm, rau quả có chứng nhận của cơ quan chức năng. Tiếp tục trồng rau sạch ở vườn trường và ở mô hình vườn rau của em, làm giá đỗ, chè đậu, sữa chua để cung cấp cho bữa ăn bán trú.
+ Công tác tổ chức giám sát: Đại diện BGH, đại diện tổ văn phòng, đại diện GVCN, cán bộ y tế, ban thanh tra trường học phối kết hợp cùng đại diện Thường trực cha mẹ HS thực hiện công tác kiểm tra giám sát về chế độ ăn và VSATTP bán trú.
5. Nâng cao chất lượng hoạt động Thư viện- Thiết bị  trường học:
5.1.  Hoạt động Thư viện
 Chỉ tiêu:
  - Trường đạt Thư viện Tiên tiến
  - 100% HS ( k2- k5) có thẻ bạn đọc
  - 100 % GV và HS có sổ nhật ký đọc sách.
  - Tổ chức ít nhất 2/ năm lần kể chuyện theo sách.
  Giải pháp:
 - Rà soát các tiêu chuẩn Thư viện Tiên Tiến để có kế hoạch bổ sung.
 - Trước mắt hợp đồng nhân viên thư viện để quản lý hoạt động thư viện.
 -  Bổ sung hệ thống pa nô áp phích ở khu đọc sách ngoài trời.
 - Thực hiện tốt công tác phục vụ bạn đọc một cách có hiệu quả, phát thẻ thư viện vào đầu năm học để các em có thể mượn sách tham khảo một cách tốt và nhanh nhất.
- Kết hợp với tổng phụ trách đội cho học sinh đọc và nghe đọc sách - truyện dưới cờ các ngày thứ 2 hàng tuần.
- Tuyên truyền giới thiệu sách theo tháng cho các em học sinh, làm lịch đọc sách vào mỗi ngày trong tuần nhằm đảm bảo mỗi ngày đến trường các em đều được đọc sách mượn sách thường xuyên. Thông báo sách mới ở danh mục giới thiệu sách.
- Bổ sung mua mới một số tủ sách có trong thư viện, tiết kiệm kinh phí để mua bổ sung làm phong phú số lượng sách.
- Các loại sách trong thư viện phải được phân loại dán nhãn thư viện, đăng ký cá biệt, tổ chức mục lục, sắp xếp đúng nghiệp vụ thư viện đảm báo cho việc mượn trả của bạn đọc được thuận tiện hơn.
- Tích cực phát động phong trào quyên góp sách trong học sinh và giáo viên để bổ sung thêm cho kho sách thêm phong phú.
5.2. Thiết bị dạy học:
  Chỉ tiêu:
  - Mỗi tổ chuyên môn có 1 đồ dùng dạy học tự làm có giá trị. Trong đó có 1đồ dùng được dự thi STKT cấp TP .
  - Mỗi GV có ít nhất 2 đồ dùng tự làm.
  - 100% số GV thực hiện mượn đồ dùng theo đăng ký.
 Giải pháp:
- BGH thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học của GV
- Mua sắm bổ sung một số giá thiết bị. Trang trí phòng thiết bị hợp lý.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành 
 - Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại.
 - Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên làm công tác TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn trường.
      - Đưa tiêu chí làm và sử dụng đồ dùng vào đánh giá xếp loại GV.
II. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học:
a. Chỉ tiêu:
+ 100 % hoàn thành kiến thức, kỹ năng các môn học và hoạt động giáo dục;
+ 100%  đạt mức độ về phẩm chất;
+ 100 %  đạt mức độ về năng lực;
- Tỉ lệ HS hoàn thành chương trình tiểu học: 100%
- Học sinh được khen thưởng: trên 70 %
- VSCĐ: lớp XS: 4 lớp; tốt 3 lớp; khá : 2 lớp.
b. Giải pháp:
- Tiếp tục triển khai chuyên đề phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”, giáo dục tự chọn, chuyên đề Vận dụng các thành tố tích cực vào dạy học, chuyên đề Tin học, chuyên đề về Kĩ năng họp phụ huynh. Bố trí đội ngũ giáo viên hợp lí. BGH đồng hành cùng GV để tập trung tháo gỡ, chia sẽ các vướng mắc, tập trung chỉ đạo GV tìm ra các giải pháp để dạy sát đối tượng HS nhất là HS có năng khiếu, HS có khó khăn.
- Tiếp tục thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới: thực hiện sử dụng tài liệu “Dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” và sử dụng các quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy. Tạo điều kiện cho GV Mĩ thuật học hỏi, nghiên cứu thực hành thể nghiệm tốt chương trình mới. Trang bị các điều kiện về TBDH đủ cho giảng dạy Mĩ thuật. Chú trọng dạy học buổi 2 dưới hình thức giáo dục tự chọn và Câu lạc bộ Mĩ thuật.
- Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học Tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động GD, hoạt động trải nghiệm.
- Tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, hoạt động trải nghiệm khám phá, hoạt động ngoại khóa; chú trọng giáo dục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Bố trí xây dựng TKB 2 tiết/ tuần tiết GDKNS cho HS lớp 1, 2.
- Phát triển thể chất cho học sinh thông qua việc tăng cường các hoạt động thể dục thể thao, ca múa hát sân trường, dân vũ.
- Tổ chức dạy học theo hình thức liên lớp, liên khối; câu lạc bộ, nhóm năng khiếu; dạy học ngoài lớp học, dạy học gắn với di sản.
- Khai thác tối đa các cơ sở vật chất hiện có để tổ chức dạy học giáo dục, tăng cường các hoạt động giáo dục thể chất, phát triển thể lực, ưu tiên các hoạt động tự học, tự nghiên cứu, khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong giáo viên, học sinh và cộng đồng.
- Tăng cường các hoạt động xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự hỗ trợ của phụ huynh, cộng đồng trong các hoạt động giáo dục để học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với các hoạt động kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa của địa phương.
- Tiếp tục tổ chức hoạt động giáo dục tự chọn theo hình thức câu lạc bộ, định kì mỗi tháng 01 lần:  tổ chức hoạt động theo hướng thực hành trải nghiệm, có sản phẩm sau hoạt động, khuyến khích một học sinh tham gia các nhóm tự chọn khác nhau.
- Tiếp tục thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BGDĐ ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động đánh giá học sinh; Tăng cường tập huấn, tiếp tục hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức về các yêu cầu đánh giá, ra đề kiểm tra định kì; nâng cao kĩ năng, kĩ thuật đánh giá thường xuyên và định kì học sinh cho giáo viên. Qua một năm thực hiện, tổ chức họp đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế. Bàn giao chất lượng học tập học sinh lớp dưới lên lớp trên đúng thực chất.
- Tăng cường phong trào Giữ vở sạch – viết chữ đẹp trong nhà trường:  tổ chức chuyên đề rèn chức viết, kiểm tra đánh giá chất lượng VSCĐ 2 lần / năm
III. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học:
       a.  Chỉ tiêu:
-  GVCNGTP : 4 GV
- Có 80% CBQL và GV tham gia viết và gửi bài trên các báo tạp chí, diễn đàn giáo dục,  trong đó có 5 lượt GV được đăng tin bài.
- 100% giáo viên đ­ược tập huấn bồi dưỡng hè và trong năm học.                               
- 100% CBGVNV thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, quy chế của nhà trường; Thực hiện tốt các cuộc vận động; Không vi phạm đạo đức nhà giáo; Thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
- Xếp loại CBQL - GV theo chuẩn:
+ CBQL:  Xuất sắc: 1 đ/c ;
+ GV: Xuất sắc:  4 đ/c ( 30,8%) ; Khá: 7 đ/c (53,8%); Đạt yêu cầu: 2 đ/c (15, 4%)
        b.  Giải pháp:
   - Về công tác tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống:
+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả; gắn với việc đổi mới GD, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo.
+ Thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà tr­ường.
+ Tham gia tích cực các hoạt động VHVN, TDTT, trải nghiệm, sáng tạo.
+ Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện các nội dung đổi mới giáo dục cho giáo viên, cán bộ theo hướng coi trọng phẩm chất và năng lực hoạt động thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ trưởng các đoàn thể, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn thạo việc, có năng lực điều hành xứng đáng với hình ảnh người Thành Sen “Năng động, sáng tạo, văn minh, thân thiện”.
- Về chuyên môn nghiệp vụ:
+ Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, bồi dưỡng GV và CBQL; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của GV và CBQL, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí: Tổ chức chuyên đề thiết thực “Nâng cao trình độ Tin học” cho toàn thể CBGV vào đầu năm học, có kiểm tra đánh giá kết quả học tập sau đợt chuyên đề. Động viên, khuyến khích GV tự học, tự bồi dưỡng để bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị. Bố trí GV giảng dạy lớp, môn học phù hợp với năng lực, sở trường.
+ Phát huy vai trò tổ chuyên môn: lựa chọn, bầu tổ trưởng có phẩm chất chính trị tốt, năng lực chuyên môn vững vàng, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc; tiếp tục cải tiến, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, xây dựng cá nhân điển hình để nhân rộng và kèm cặp giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ; tham gia sinh hoạt chuyên môn qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối” và các diễn đàn giáo dục có hiệu quả.
        + Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường, khối liên trường; Tham gia tốt các chuyên đề của ngành tổ chức, đăng kí 2 chuyên đề về GD tự chọn, hoạt động trải nghiệm cấp thành phố.
+ Động viên CBGV đăng kí học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia cuộc thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố, viết bài trên tạp chí và trang web của ngành ( 9 bài viết/ 1GV). Mạnh dạn đặt niềm tin vào giáo viên để khơi dậy sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ. Xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa giáo viên và phụ huynh học sinh, nêu rõ được trách nhiệm của mỗi bên để cùng phối hợp giáo dục. Phân công cụ thể người giúp đỡ những giáo viên mới chuyển về trường hoặc những giáo viên còn hạn chế về từng mặt.
- Công tác bồi dưỡng thường xuyên: Nhà trường, tổ chuyên môn , GV có kế hoạch công tác BDTX cụ thể từ đầu năm học. Lựa chọn các Mô đun theo nhu cầu học tập của GV và thực tế của nhà trường. Quán triệt 100% GV tham gia học tập nghiêm túc theo đúng kế hoạch đề ra, phấn đấu đạt kết quả cao trong đánh giá xếp loại cuối năm học. Khuyến khích, động viên GV viết SKKN, làm sản phẩm dự thi STKT các cấp đảm bảo đạt được chỉ tiêu đề ra.
- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Tuyên truyền, biểu dương những cá nhân có kết quả tốt trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” hàng tháng, hàng kì và cuối năm.
- Tiếp tục bổ sung bộ tiêu chí và tổ chức đánh giá, xếp loại CB,GV theo chuẩn một cách nghiêm túc, chính xác để bản thân mỗi đồng chí CBGV phát huy mặt mạnh, điều chỉnh hạn chế nhằm phấn đấu đạt chuẩn cao hơn; đồng thời làm căn cứ để phát triển đội ngũ.
 - Có kế hoạch và tham gia tích cực với các hoạt động chính trị của địa phương: Làm sạch đẹp đoạn đường tự quản, tham gia lao động ngoài giờ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, từ thiện…
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
IV. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học; công tác thi đua khen thưởng; kiểm tra nội bộ; kiểm định chất lượng;  xây dựng các tổ chức, đoàn thể vững mạnh:
1. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học:

 1. Chỉ tiêu: Đánh giá xếp loại chuẩn hiệu trưởng đạt xuất sắc.
 2. Giải pháp:
- Làm tốt công tác tham mưu với địa phương để thực hiện chức năng quản lí nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục ở địa phương.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Xây dựng nhà trường nền nếp kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm. Thực hiện công khai, công bằng, xây dựng khối đoàn kết, phát huy được sức mạnh của từng giáo viên, từng đoàn thể trong nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch năm học cụ thể, sát thực phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của năm học và tình hình thực tế ở địa phương. Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học bằng kế hoạch. Thực hiện phân công chuyên môn hợp lí (đúng người, đúng việc).
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Thực hiện tốt việc đánh giá giáo viên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Có kế hoạch tổng kết, đánh giá hàng năm và báo cáo phòng GD&ĐT vào cuối năm học.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên chủ động thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua các hoạt động chuyên đề, hội giảng. Kiện toàn đội ngũ giáo viên cốt cán nhằm thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên.
- Tăng cường công tác kiểm tra của hiệu trưởng trên mọi lĩnh vực, coi trọng hoạt động chuyên môn.
- Quản lí nghiêm túc đúng quy chế các kì kiểm tra chất lượng, phản ánh kết quả thi một cách trung thực.
- Triển khai kịp thời các văn bản, chế độ chính sách, yêu cầu của ngành đối với CBQL - GV - NV, đẩy mạnh sự phân cấp quản lí, cơ chế tự chủ, điểu chỉnh bổ sung chức năng nghiệp vụ, lề lối làm việc của từng thành viên trong nhà trường. Tăng cường kiểm tra, chú trọng vào các nội dung như: Hoạt động của tổ chuyên môn; Công tác chủ nhiệm; Đổi mới phương pháp giáo dục; Thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và GV theo chuẩn của Bộ GD&ĐT.
- Thực hiện tốt Nghị định số 43/2006/NĐ - CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; Xây dựng kế hoạch thu chi tài chính và đàu tư mua sắm cơ sở vật chất cụ thể, phù hợp, tăng cường tính tự chủ tự chịu trách nhiệm. Đảm bảo công khai các khoản thu trong và ngoài ngân sách cho toàn thể cán bộ công chức viên chức trong đơn vị.
- Xây dựng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, hội đồng nhà trường, hội đồng thi đua và các hội đồng tư vấn khác.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra chuyên môn và quản lý chất lượng giảng dạy, qua kiểm tra kịp thời tư vấn, thúc đẩy các đối tượng trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện tốt các quy chế dân chủ, quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ
-Thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong các trường tiểu học, các quy định tại Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GDĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục, Công văn số 1029/BGDĐT-KHTC ngày 19/3/2018 của Bộ GDĐT về việc chỉ đạo điều hành giá và việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2018-2019, Công văn số 1336/SGDĐT-KHTC ngày 06/9/2018 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh về các khoản thu trong trường học.  
 -Thực hiện tốt quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, nhất là trong công tác khen thưởng học sinh cuối năm, “làm đẹp” hồ sơ, học bạ học sinh,...
- Chỉ đạo thực hiện các loại hồ sơ tối thiểu theo quy định, không quy định, thực hiện thêm các loại hồ sơ riêng của nhà trường để giảm nhẹ thời gian làm hồ sơ, tập trung vào hoạt động chuyên môn.  
2. Công tác thi đua khen thưởng:
- Kiện toàn và củng cố Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường.
- Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch công tác thi đua trong từng năm học. Triển khai công tác thi đua – khen thưởng từ đầu năm học theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.
- Tổ chức cam kết, đăng ký thi đua cho tập thể, các cá nhân. Kết hợp cùng Công đoàn theo dõi sâu sát, giám sát cụ thể, đánh giá xếp loại tổ khối, giáo viên chính xác, công bằng và toàn diện qua các đợt thi đua.
- Đề nghị khen thưởng kịp thời, công bằng đúng người, đúng việc, tạo ra hiệu quả của công tác thi đua, thúc đẩy giáo viên phấn đấu ngày càng tốt hơn.
3. Công tác kiểm tra nội bộ:
     Chỉ tiêu:
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên:
+ Kiểm tra toàn diện: 4 đồng chí , tỷ lệ 30 %
+ Kiểm tra chuyên đề: 100 % số giáo viên còn lại.
- Kiểm tra chuyên đề khác: Tự kiểm tra công tác 3 công khai của đơn vị, kiểm tra , hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, kiểm tra hoạt động của bộ phận thiết bị, thư viện, y tế trường học,  kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động...
    Giải pháp:
- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra từng tháng, từng học kì và cả năm học.
- Xây dựng mạng lưới kiểm tra từ nhà trường đến tổ chuyên môn.
- Tăng cường công tác kiểm tra của Hiệu trưởng, coi trọng kiểm tra đột xuất.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn để giúp giáo viên được kiểm tra nâng cao tay nghề, phấn đấu vươn lên trong thời gian tới. Có kiến nghị cụ thể về nội dung và thời hạn phải hoàn thành đối với giáo viên được kiểm tra và có biện pháp để giáo viên thực hiện các kiến nghị đó nhằm nâng cao hiệu lực của kiểm tra.
Thực hiện tốt việc xử lý và điều chỉnh sau kiểm tra về những thiếu sót, những sai phạm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ững ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình hiện nay của Thành phố Hà Tĩnh.
4. Xây dựng các tổ chức, đoàn thể vững mạnh:
 4.1. Chi bộ nhà trường:
 - Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của chi bộ và các chỉ thị nghị quyết cấp trên.
 - Tôn trọng và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, tuỵêt đối của chi bộ đảng trong nhà trường.
 - Nâng cao chất lượng hiệu quả sinh hoạt chi bộ phát huy tinh thần, ý thức phê và tự phê, phát huy sự năng động, sáng tạo của từng Đảng viên trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo.
4.2. Công đoàn :
- Xây dựng tập thể đoàn kết thân ái. Phát huy dân chủ rộng rãi trong trường làm tốt công tác nâng cao nhận thức chính trị xã hội. Phấn đấu 100% gia đình CBGV đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”.  
- Phát huy tính năng động sáng tạo trong Ban chấp hành Công đoàn. Tổ chức cho đoàn viên nhiều  hình thức hoạt động  sôi nổi thiết thực phong phú  góp phần tạo nên phong trào thi đua học tập và rèn luyện, trau dồi  phẩm chất đạo đức cho đoàn viên. Xây dựng phong trào thi đua giỏi việc trường, đảm việc nhà. Xây dựng tốt mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh, Giáo viên với nhân dân.
- Xây dựng quỹ tham quan học hỏi kinh nghiêm bằng hình thức đóng góp hàng tháng từ 300.000/tháng 
- Tiết kiệm chi tiêu, trồng rau sạch gây quỹ, phấn đấu thu nhập ngoài lương 7.000.000đ/ người/ năm.
- Động viên đoàn viên công đoàn tham gia phong trào TDTT đặc biệt là môn cầu lông và bóng chuyền hơi để tham gia giao lưu toàn ngành vào dịp 20/11.
4.3. Phong trào Đội  thiếu niên:
Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Tiết kiệm sinh thái”, thực hiện đề án “Thu gom và xử lý rác thải”, “Đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị”
  - Tổ chức và tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cấp thành phố (như: bóng đá mi ni, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, cờ vua  …).
   - Phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường lập kế hoạch phân công các lớp, nhóm học sinh chăm sóc, bảo vệ đài tưởng niệm các Liệt sĩ của xã một cách thường xuyên.
  - Tổ chức tốt phong trào ‘Lá lành đùm lá rách’’ trong giáo viên, học sinh tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu, tết Nguyên Đán, ...
 - Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả sinh hoạt 15 phút đầu buổi. Sinh hoạt giữa giờ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả cao.
 - Tích cực bồi dưỡng năng lực tổ chức cho Ban chỉ huy liên đội. Xây dựng tốt nền nếp tự quản, ý thức tự giác, ý thức phấn đấu của học sinh.
- Đánh giá xếp loại từng lớp hàng tuần một cách nghiêm túc, chính xác,có hiệu quả giáo dục thực sự .
- Tham gia cuộc thi do thành đoàn, phòng GD tổ chức đạt kết quả tốt.
V. Sắp xếp hợp lý mạng lưới trường, lớp đảm bảo thuận lợi cho học sinh đến trường:
  - Làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên toàn ngành về chủ trương sắp xếp trường lớp học của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.  
 - Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 17/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông  một cách phù hợp, đảm bảo thuận lợi cho học sinh.
-Làm tốt công tác động viên để giáo viên, nhân viên an tâm tư tưởng khi có đề án sáp nhập 2 xã Đồng Môn
VI. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn:
7.1. Củng cố, nâng cao chất lượng PCGD tiểu học mức độ III:
a. Chỉ tiêu: Xã đạt PCGDTH ĐĐT mức độ III
b. Giải pháp:
- Tích cực, chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương kiện toàn ban chỉ đạo PCGD, xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để củng cố, duy trì đạt chuẩn PCGDTH mức độ mức độ III, nâng cao chất lượng giáo dục ; bảo đảm huy động 100% trẻ trong độ tuổi vào học tiểu học tại địa bàn; tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống thông tin quản lí PCGD, XMC đồng bộ hiệu quả.
- Tích cực tuyên truyền trong GV, HS, PH, nhân dân, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về giáo dục. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, quan tâm thiết thực đến các đối tượng khó khăn như con gia đình hộ nghèo, cận nghèo, con gia đình chính sách. Phối hợp với chính quyền địa phương đặc biệt là các xóm để làm tốt công tác tuyển sinh lớp 1 và điều tra phổ cập. Phối hợp với trường Mầm non và trường THCS để điều tra , nhập dữ liệu, đối chiếu số liệu chính xác và lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra, kiểm tra, công nhận, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học; triển khai cập nhật, xử lí số liệu trên hệ thống thông tin quản lí phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đảm bảo tính khoa học, pháp lí.
7.2. Xây dựng CSVC, trường đạt chuẩn quốc gia.
- Chỉ tiêu: Trường giữ vững đạt chuẩn Quốc gia mức độ II .
- Giải pháp:
Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở,  Phòng Giáo dục và Đào tạo để chủ động rà soát và có kế hoạch tham mưu với địa phương hoàn thành các hạng mục:
- Dắm vá, quét vôi ve, bắt hệ thống điện một số phòng .
- Trang trí trường lớp.
- Mua sắm bàn ghế, trang thiết bị cho HS lớp 1
- Mua bổ sung CSVC bán trú.
- Mở rộng khuôn viên, xây lại cổng trường, hàng rào phía trước, xây nhà tập đa năng.
Giải pháp:
 - Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương rà soát lại các hạng mục cơ sở vật chất thiết yếu để phục vụ cho năm học.
- Thường xuyên quan tâm sắp xếp nơi làm việc, lớp học gọn gàng, ngăn nắp, trang trí trường lớp đúng quy định; Đảm bảo hệ thống nước lọc, nhà vệ sinh sạch và văn minh cho học sinh.
- Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn mới sau 20 năm triển khai và gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và “Đề án xây dựng cơ sở vật chất các trường Mầm non, Tiểu học, THCS giai đoạn 2016-2020” để thực hiện mục tiêu xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
7.3.  Xây dựng trường học “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”:
a. Chỉ tiêu: trường xếp loại Xuất sắc về trường học “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”:
b. Giải pháp:
-  Căn cứ vào tiêu chí đánh giá theo công văn số 02/SGDĐT-GDTH của Sở GD-ĐT để rà soát lại các nội dung theo bộ tiêu chí, có kế hoạch xây dựng, bổ sung các điều kiện thiết yếu nhằm đạt chuẩn quy định. Tích cực triển khai các hạng mục xây dựng CSVC, trồng thêm cây xanh, cây cảnh, tu bổ chỉnh trang lại khuôn viên và các khu vui chơi, học tập cho học sinh.
- Hàng tháng huy động ngày công  phụ huynh để lao động chăm sóc bồn hoa cây cảnh. Hàng ngày tổ chức cho HS các lớp tự chăm sóc bồn hoa cây cảnh của lớp.
- Tổ chức thi lớp xanh- sạch- đẹp- ( 2 lần/ năm ).
          - Đưa vào tiêu chí xếp loại thi đua hàng tháng cho các lớp.
VII. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới
a. chỉ tiêu:
-100% GV được bồi dưỡng nâng cao năng lực
-Trường đảm bảo có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, các trang thiết bị hiện đại.
b. Giải pháp:
-Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, đồ dùng, thiết bị dạy học,...), tham mưu với Phòng GD-ĐT và UBND thành phố đảm bảo yêu cầu về số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ đảm bảo cho thực hiện chương trình GDPT mới.
 - Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên để chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm để bố trí dạy lớp 1 trong năm học 2019-2020.
- Đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để tăng thời lượng tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
VIII. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học; tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua:
Chỉ tiêu:
- Không có CBGV, NV vi phạm đạo đức tư cách Nhà giáo;
- Trường xếp loại tốt về thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.
Biện pháp:
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, củng cố kết quả các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không” phù hợp với thực tế của nhà trường; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết định 52/2017-UBND ngày 22/11/2017 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
  Thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo, GD đạo đức, kĩ năng sống cho HS thông qua các môn học, hoạt động trải nghiệm, xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường; hướng tới xây dựng "Người Thành Sen năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”.
 Xây dựng, cải tạo cảnh quan, môi trường vật chất trường học thực sự “Xanh - sạch - đẹp - an toàn, thân thiện”; trồng thêm một số cây bóng mát, hoa; xây dựng mô  hình  “vườn rau của em”. Các công trình vệ sinh thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ; có nguồn nước sạch để sử dụng; có hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý rác thải đảm bảo yêu cầu.
Làm tốt công tác truyền thông giáo dục để phụ huynh học sinh, xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học;  xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể của địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội. Trong đó chú trọng các nội dung: Quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực phẩm chất của người học; đánh giá HS  theo thông tư 22, TT 30; dạy học TV1 CNGD, dạy học Mỹ thuật theo PP Đan Mạch, PP bàn tay nặn bột;  hoạt động trải nghiệm sáng tạo; áp dụng các thành tố tích của các mô hình phương thức tiên tiến.
Tuyên truyền và thực hiện để xây dựng thành phố đạt đô thị loại 2 vào năm 2018, Xây dựng xã Thạch Môn đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu; đăng kí xây dựng trường tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2018. Đưa các nội dung GD văn hóa truyền thống, GD thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi giải trí tích cực, các hoạt động giao lưu, văn nghệ, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khóa phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương. Tiếp tục chỉ đạo và phát huy tốt Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào các giờ dạy, các hoạt động tập thể, tham gia các đợt liên hoan các cấp...
 Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” gắn với việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo, chống các hành vi xúc phạm danh dự và thân thể học sinh, coi trọng nhân phẩm đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo. Tuyên dương kịp thời những cán bộ, giáo viên, học sinh có đóng góp tích cực trong việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua nói trên.
Tổ chức cho CBGV và học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; Tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe, phòng chống bệnh tật, phòng chống tai nạn thương tích; ý thức lao động, ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường cho HS; thực hành lao động theo chương trình, thời khoá biểu phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. Đổi mới các hình thức tổ chức trong tiết chào cờ đầu tuần.
Động viên CBGV, NV  chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học lên “Diễn đàn Giáo dục Tiểu học”, Website của ngành, “Trường học kết nối”, các báo, tạp chí... để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
D. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
* Biên chế tổ:
- Tổ 1,2, 3:   5 đ/c bao gồm 5 GVCN  khối 1, 2, 3
- Tổ  4,5 :    9 đ/c bao gồm  4 GV khối  4, 5 + 1 GVMT + 1 GVTA , 1 GVÂm nhạc + 1 GV Thể dục + Tin học.
* Phân công công việc cá nhân:
 Ban giám hiệu
1. Đ/c: Nguyễn Thị Nữ  -  Hiệu tr­ưởng-  Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của nhà trường.
- Phụ trách công tác tổ chức, tài chính, tài sản.
- Phụ trách công tác kiểm tra nội bộ trường học;
- Phụ trách công tác bán trú,  chữ thập đỏ và y tế học đường, công tác KĐCL
- Trực tiếp chỉ đạo Phong trào Đội TNTPHCM
- Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn, công đoàn.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác phổ cập.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động thiết bị, th­ư viện.
- Phụ trách quản lý phần mềm PEMIS; EMIS, Website ...của trường.
- Chỉ đạo các cuộc vận động và phong trào thi đua.
 
* Phân công cán bộ giáo viên 

TT Họ và tên Chức vụ Công việc được giao
1 Phạm Thị Việt Hồng GV Dạy lớp 1A
2 Lê Thị Đào TT Tổ 1,2,3 Dạy lớp 1B
3 Sử Thị Hạnh GV Dạy lớp 2A
4  Nguyễn Thị Bích Mỹ GV Dạy lớp 2B
5 Trương Thị Phượng GV Dạy lớp 3
6 Nguyễn Thị Hằng GV Dạy lớp 4A
7 Nguyễn Thị Oanh GV Dạy lớp 4B
8 Trần Thị Mỹ Lệ PCTCĐ; T.P tổ 4,5 Dạy lớp 5A
9  Ngô Thị Cẩm Hà GV – TKHĐ. Dạy lớp 5
10 Nguyễn Thị Tùng           GV Dạy Anh văn
11 Trần Thị Vân Khánh GV-TPTĐ Dạy Mỹ thuật+ TPTĐ
12 Trương Thị Hồng Duyên GV, phụ trách VN Dạy Âm nhạc, TD
13 Trương Thị Hòa Kế toán Kế toán + Văn thư
14 Hoàng Hồng Minh GV(hợp đồng) Dạy tin học
15 Nguyễn Thị Ánh Tuyết GV(hợp đồng) Dạy Thể dục.
16 Lê Thị Kim Tuyến GV- TT Tổ 4+5   Dạy b2, phụ trách TV, TB
 • Nhân viên hợp đồng:
 1. Nguyễn Thị Hoài Thương: phụ trách y tế + phục vụ bán trú
 2. Nguyễn Thị Thắm: Phục vụ bán trú
 3. Trần Văn Tương: Bảo vệ + lao công.
                PHẦN THỨ BA: CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH  BỔ SUNG NGƯỜI THỰC HIỆN KẾT QUẢ
Tháng 8/2018 - Tập trung CBGV, NV; lao động vệ sinh trường lớp; tôn tạo cảnh quan;  chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.   BGH, GV  
- Rà soát nhân sự, lập kế hoạch biên chế.   HT  
- Hoàn thành công tác tuyển sinh học sinh lớp 1;   PHT  
- Tham gia các chuyên đề do Sở GD-ĐT ; phòng GD- ĐT thành phố; tổ chức các chuyên đề thiết thực tại trường. ( chuyên đề lớp 2, CĐ trường học kết nối, dạy học buổi 2, GDKNS ; công tác chủ nhiệm lớp; ra đề KTĐK)   CBQL,GV  
- Tham dự hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019;     BGH, TPTĐ, TTCM  
- Học sinh  tựu trường ngày 20/8, tổ chức 2 tuần 0 cho học sinh lớp 1, 1 tuần 0 đối với HS lớp 2;  triển khai tuần sinh hoạt tập thể đầu năm, chuẩn bị khai giảng năm học mới;   GV  
- Xây dựng kế hoạch năm học.;   HT  
- Tiến hành điều tra phổ cập giáo dục.   GV  
-  Bổ sung các hạng mục xây dựng CSVC; mua bổ sung thiết bị đồ dùng dạy học.   HT, CBTB  
-Ra quyết định biên chế tổ CM, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.   HT  
-Họp phụ huynh lớp 1   HT  
-Hợp đồng con người, hợp đồng mua bán hàn hóa.   HT, KT  
-Đón đoàn giám sát của HĐND thành phố   HT, KT  
-Kiểm tra sách vở đầu năm.   PHT  
- Tổ chức cho phụ huynh lao động.   GV  
Tháng 9/2018
 
- Tổ chức khai giảng năm học mới ngày 05/9; Thực hiện chương trình tuần 1,2,3,4; Triển khai dạy học 2 buổi/ngày. Ổn định mọi nề nếp đầu năm. Ổn định nề nếp bán trú.   GV  
- Triển khai thực hiện tháng An toàn giao thông, tháng Khuyến học;   TPT  
- Tổ chức Hội nghị CBGV;   BGH+CĐ  
- Hoàn chỉnh bản kế hoạch sau khi duyệt PGD và HNVC, tổ chức thực hiện.   HT  
- Duyệt kế hoạch cho các tổ chuyên môn, TV-TB; Đội, Y tế, Công đoàn.   BGH  
- Tham gia Hội nghị giao ban chuyên môn cấp tiểu học, cụm chuyên môn liên trường; Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường. Xây dựng KH cum chuyên môn liên trường;   BGH, TTCM  
- Dự giờ thăm lớp. Kiểm tra, tư vấn hỗ trợ kĩ thuật GV thực hiện các nội dung: CGD Tiếng Việt 1; GV lớp 2.
- Khai thác phần mềm Quản lý trường tiểu học; Báo cáo thống kê đầu năm học trên phần mềm EQMS;
  BGH
 
 
 
PHT
   
 
 
 
 
- Nhập dữ liệu phổ cập , xử lý số liệu;   GV  
- Nộp đăng kí thi đua; đăng kí đề tài NCKH, SKKN, sản phẩm ứng dụng KHCN.   CBQL, GV  
- Tổ chức vui Tết trung thu cho HS.   TPTĐ, CĐ  
- Tổ chức họp phụ huynh đầu năm.   HT, GVCN  
- Hoàn thành các hạng mục xây dựng CSVC. Tự rà soát các tiêu chuẩn trường CQG, lập kế hoạch thực hiện.   HT, KT  
- Tiếp tục triển khai các chuyên đề.   PHT  
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch   BKTNB  
-KT nề nếp bán trú, VSATTP   HT  
- Ra các quyết định phân công nhiệm vụ; quyết định kiện toàn ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.   HT  
Tháng 10/2018
 
- Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.   BCHCĐ  
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;   PHT, GV  
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.   BKTNB  
-Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS theo kế hoạch.   BGH, GV  
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, tổ chuyên môn, Đội, ytế, công đoàn, TV-TB.   BKTNB  
- Tổ chức Đại hội Liên đội.   TPTĐ  
-Cụm liên trường tổ chức giao ban chuyên đề: “Dạy Tiếng Việt lớp 1 theo Công nghệ giáo dục”;  “Nâng cao chất lượng dạy học lớp 2”.   HT  
TP kiểm tra công nhận PCGD-XMC; Sở kiểm tra công nhận PCGD-XMC   HT  
- Tự rà soát các tiêu chuẩn đánh giá trường học xanh- sạch - đẹp.   BKTNB  
Tháng 11/2018
 
- Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 .   PHT, TPTĐ  
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch; tổ chức hoạt động GDNGLL  theo kế hoạch.   GV  
-  Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch   BKTNB  
- Tham gia giao ban chuyên môn cấp học;   BGH, TTCM  
- Cùng với cụm liên trường giao ban chuyên đề Đổi mới hoạt động thư viện trường học   BGH, GV  
- Kiểm tra KS chất lượng các  lớp   TTCM  
-Tự rà soát Tiêu chuẩn thư viện Tiên tiến        BGH,        TTCM  
Tháng 12/2018
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.   TPTĐ  
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;   GV  
- Kiểm tra nề nếp học tập; dự giờ thăm lớp.   BGH  
- Đánh giá đề tài NCKH, SKKN, sản phẩm ứng dụng KHCN cấp trường;   HĐKH  
- Hoàn thành tổ chức bình xét Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường.
 
  HT  
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.   BKTNB  
- Cụm liên trường tổ chức giao ban chuyên đề: Hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa.   HT, TPT  
Tháng 01,02/2019
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.   TPT  
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch; Tổ chức các hoạt động NGLL, trải nghiệm sáng tạo theo kế hoạch.   GV  
- Sơ kết học kì 1, triển khai nhiệm vụ học kì 2;   BGH  
- Tổ chức thi đấu bóng đá, bóng bàn cấp trường; Giao lưu bóng đá với trường THTP.   GVTD TPTĐ,  
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch   BKTNB  
-Cùng với cụm liên trường tổ chức giao ban chuyên đề tự chọn   CM  
- Tổ chức giao lưu “Học sinh tiểu học nói Tiếng Anh” cấp trường;
 
  GVTA  
- TP khảo sát năng lực giáo viên Tiểu học;        GV        
- Kiểm tra hồ sơ GV, tổ chuyên môn…   BKTNB  
Tháng 3/2019
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.   TPTĐ  
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;   GV  
- Cụm liên trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, giao lưu TDTT;
 
  TPTĐ, GVTD  
- Thành phố thẩm định, đánh giá SKKN;      
- Tự kiểm tra đánh giá phong trào trường học xanh - sạch- đẹp -an toàn.   TBKT  
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch   BKTNB  
-  Khảo sát chất lượng HS các lớp   BKTNB  
- Kiểm tra VSCĐ các lớp   BKTNB  
-Cùng với cụm liên trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, giao lưu TDTT.   BGH, GV  
Tháng 4/2019
 
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch.   GV  
- PGD kiểm tra đánh giá phong trào trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn; kiểm tra thư viện đăng kí xây dựng thư viện tiên tiến, xuất sắc;
 
  HT  
- Giao lưu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố.   PHT, GV  
-   Tổ chức cho HS tham quan dã ngoại .   BGH, TPTĐ  
Tháng 5/2019
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15/5; chào mừng kỉ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.   TPTĐ  
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;   GV  
- Giao lưu “Học sinh Tiểu học nói Tiếng Anh giỏi cho học sinh lớp 4,5 cấp cụm;   PHT, GVTA  
- Kiểm tra chất lượng cuối năm; tổ chức bàn giao chất lượng học sinh; tổ chức Lễ ra trường cho HS lớp 5; bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương;   BGH  
- Thành phố kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng thư viện Tiên tiến. Kiểm tra đánh giá công tác BDTX của các trường;   HT  
- Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5;   BGH  
- Tổ chức tổng kết năm học;   BGH  
- Lập kế hoạch xây dựng CSVC nhà trường năm học 2019 – 2020.   HT  
PHẦN THỨ TƯ : TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Hiệu trưởng:
       Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch năm học tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong  năm học.
       2. Đối với tổ trưởng chuyên môn:
      Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện kế hoạch.
       Căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn; Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
       3. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV:
       Căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường, của tổ chuyên môn để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
         
 

Nơi nhận:
- PGD
- Tổ trưởng CM, tổ VP;
- Đội TNTPHCM, HĐT, BCHCĐ;
- Website trường;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
             Nguyễn Thị Nữ
                            Duyệt của Phòng Giáo dục – Đào tạo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
         

Tác giả bài viết: Trường Tiểu học Thạch Môn

Nguồn tin: Trường tiểu học Thạch Môn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 197

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 348

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 165548